รีเซต

‘นิด้าโพล’เผยปชช.กว่าครึ่งหนุนทดสอบสมรรถนะใหม่กลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพ

‘นิด้าโพล’เผยปชช.กว่าครึ่งหนุนทดสอบสมรรถนะใหม่กลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพ
TNN ช่อง16
16 สิงหาคม 2563 ( 08:04 )
66
‘นิด้าโพล’เผยปชช.กว่าครึ่งหนุนทดสอบสมรรถนะใหม่กลุ่มใบขับขี่ตลอดชีพ

วันนี้ ( 16 .. 63 )ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 37 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,511 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพลสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการมีใบอนุญาตขับรถทุกประเภท พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.90 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถ ขณะที่ ร้อยละ 32.10 ระบุว่า ไม่มีใบอนุญาตขับรถ


สำหรับการมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.41 ระบุว่า มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะที่ ร้อยละ 15.59 ระบุว่า ไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล


เมื่อถามผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลถึงประเภทของใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.15 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี รองลงมา ร้อยละ 45.38 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ และร้อยละ 6.47 ระบุว่าเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทชั่วคราว


ด้านความคิดเห็นต่อการเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ มาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.84 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น อาจทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง ควรเรียกเข้ามารับการอบรมและทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ เพื่อความปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน


รองลงมา ร้อยละ 38.89 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ ประเภทตลอดชีพ ถ้าหากเรียกมาทดสอบสมรรถนะทางร่างกายใหม่ก็อาจจะทำให้เสียเวลา และร้อยละ 1.27 ระบุว่า เฉย /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เมื่อถามผู้ที่เห็นด้วยถึงกลุ่ม ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ที่ควรเรียกมาทดสอบสมรรถนะใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ทุกคนที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ รองลงมา ร้อยละ 29.80 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป และร้อยละ 14.82 ระบุว่า ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป


ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงการดำเนินการของกรมการขนส่งทางบก กรณีผู้ถือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ประเภทตลอดชีพ ไม่ผ่าน การทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย พบว่า ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.04 ระบุว่า ให้ทดสอบขับรถใหม่ รองลงมา ร้อยละ 23.68 ระบุว่า ไม่ต้องทำอะไร ร้อยละ 14.82 ระบุว่า ยึดใบขับขี่ และร้อยละ 1.46 ระบุว่า เฉย /ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง