รีเซต

นักเรียนประถมเรียนรู้ 'วัฒนธรรมชา' ท้องถิ่นกว่างซี

นักเรียนประถมเรียนรู้ 'วัฒนธรรมชา' ท้องถิ่นกว่างซี
Xinhua
30 มีนาคม 2566 ( 18:49 )
53
นักเรียนประถมเรียนรู้ 'วัฒนธรรมชา' ท้องถิ่นกว่างซี

อู๋โจว, 30 มี.ค. (ซินหัว) -- เหล่านักเรียนประถมของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลลิ่วเป่า อำเภอชางอู๋ เมืองอู๋โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ร่วมเรียนรู้ศิลปะการชงชา ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการใบชาที่เก็บเกี่ยวมาจนถึงการรินน้ำชาจากพวยกาด้วยท่วงท่างดงามตำบลลิ่วเป่าได้ผสมผสานวัฒนธรรมชาลิ่วเป่าแบบดั้งเดิมเข้าสู่ชั้นเรียนของนักเรียนประถมและมัธยมตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดึงดูดเด็กรุ่นใหม่มาเรียนรู้ทักษะและความรู้เกี่ยวกับศิลปะชา การเก็บใบชา การชงชา และอื่นๆ เพื่อปลูกฝังการสืบสานวัฒนธรรมชาแบบดั้งเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง