รีเซต

'ดวงตาจักรวาล' กลางหุบเขา โดดเด่นใต้มวลเมฆและหมู่ดาว

'ดวงตาจักรวาล' กลางหุบเขา โดดเด่นใต้มวลเมฆและหมู่ดาว
Xinhua
7 สิงหาคม 2565 ( 17:07 )
125
'ดวงตาจักรวาล' กลางหุบเขา โดดเด่นใต้มวลเมฆและหมู่ดาว

กุ้ยหยาง, 7 ส.ค. (ซินหัว) -- ชวนชมภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในหลากหลายมุมมองและหลากหลายช่วงเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนโครงการการสร้างฟาสต์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 เริ่มงานก่อสร้างในปี 2011 สร้างเสร็จสมบูรณ์ปี 2016 ก่อนจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคม 2020 และเปิดให้ทั่วโลกเข้าถึงเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2021จวบจนเดือนกรกฎาคม 2022 กล้องโทรทรรศน์วิทยุนี้ได้ตรวจพบพัลซาร์ใหม่มากกว่า 660 ดวงแล้ว ช่วยเพิ่มความสามารถของมนุษยชาติในการสังเกตการณ์จักรวาลได้อย่างมาก

 


(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299750" align="aligncenter" width="720"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 22 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299746" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 22 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299745" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299744" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299742" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299743" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299749" align="aligncenter" width="720"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299741" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 27 มิ.ย. 2022)[/caption][caption id="attachment_299739" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299738" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 8 ม.ค. 2020)[/caption][caption id="attachment_299737" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 29 มี.ค. 2021)[/caption][caption id="attachment_299736" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 22 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299735" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 28 ส.ค. 2019)[/caption][caption id="attachment_299734" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299733" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299732" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299731" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 24 ก.ค. 2022)[/caption][caption id="attachment_299730" align="aligncenter" width="900"] (แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายฟาสต์ (FAST) กล้องโทรทรรศน์วิทยุจานรับสัญญาณเดี่ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2022)[/caption]

ข่าวที่เกี่ยวข้อง