รีเซต

WHO แนะเลิกบังคับฉีดวัคซีนป้องกัน 'โควิด-19' ก่อนออกนอกประเทศ

WHO แนะเลิกบังคับฉีดวัคซีนป้องกัน 'โควิด-19' ก่อนออกนอกประเทศ
Xinhua
16 มกราคม 2564 ( 11:43 )
51
WHO แนะเลิกบังคับฉีดวัคซีนป้องกัน 'โควิด-19' ก่อนออกนอกประเทศ

เจนีวา, 16 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 ม.ค.) คณะกรรมการฉุกเฉินโรคโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แนะนำนานาประเทศ ให้ยกเลิกเงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางระหว่างประเทศ ว่าต้องเคยรับวัคซีนป้องกันหรือหลักฐานว่ามีภูมิคุ้มกันโรคนี้มาก่อน

 

แถลงการณ์จากการประชุมครั้งที่ 6 ของคณะกรรมการ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (14 ม.ค.) ระบุว่าคำแนะนำข้างต้นมาจากเหตุผลที่ว่า "ยังมีข้อมูลสำคัญที่เราไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนเพื่อลดการแพร่เชื้อ" และจำนวนวัคซีนพร้อมใช้งานในปัจจุบันที่ยังมีจำกัดมาก

 

คณะกรรมการเห็นพ้องว่าการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) พร้อมชี้ว่าองค์การฯ ควรพัฒนาและเผยแพร่จุดยืนด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขดังกล่าวโดยเร็ว โดยองค์การฯ ควรประสานงานด้านการกำหนดมาตรฐานสำหรับเอกสารดิจิทัลที่ระบุสถานะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

สำหรับโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์ คณะกรรมการได้กระตุ้นให้ทั่วโลกเพิ่มขีดความสามารถในการจัดลำดับทางพันธุกรรม พร้อมส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลและการยกระดับความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อรับมือกับสิ่งที่ยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดนี้

 

คณะกรรมการยังเรียกร้องให้องค์การฯ พัฒนาระบบที่มีมาตรฐานสำหรับการตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โดยหลีกเลี่ยงการอ้างอิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ทั้งยังเรียกร้องการจัดสรรให้ผู้คนสามารถเข้าถึงวัคซีนโรคโควิด-19 ได้อย่างเท่าเทียมผ่านโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ระหว่างประเทศที่นำโดยองค์การฯ

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการย้ำเตือนให้บรรดาผู้ผลิตวัคซีนให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพแก่องค์การอนามัยโลกโดยเร็ว เพื่อเดินเรื่องอนุมัติการใช้ในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากการขาดแคลนข้อมูลดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นใจว่าทั่วโลกจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างทันเวลาและเป็นธรรม

 

  (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารขาเข้าแสดงบันทึกการเดินทางที่ได้รับการยืนยันเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติเหม่ยหลาน ในไหโข่ว เมืองเอกของมณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 11 ม.ค. 2021)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง