รีเซต

เปิดคำสำคัญ! ห้ามพูด-ไม่ควรพูด ในสนามบิน เสี่ยงคุก 15 ปี ปรับ 6 แสน

เปิดคำสำคัญ! ห้ามพูด-ไม่ควรพูด ในสนามบิน เสี่ยงคุก 15 ปี ปรับ 6 แสน
TNN ช่อง16
28 มกราคม 2565 ( 12:35 )
172
เปิดคำสำคัญ! ห้ามพูด-ไม่ควรพูด ในสนามบิน เสี่ยงคุก 15 ปี ปรับ 6 แสน

28 มกราคม 2565 จากกรณีที่สื่อสังคมออนไลน์ได้มีการแพร่คลิปชายคนหนึ่งประพฤติตนและพูดจา ที่ไม่เหมาะสม และสร้างความตระหนกให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำท่าอากาศยาน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น โดยเหตุเกิดที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยจากการตรวจสอบ ชายคนดังกล่าวเป็นข้าราชการของกองทัพเรือ ชั้นยศพันจ่าเอก ขณะเกิดเหตุกำลังเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่มายังท่าอากาศยานดอนเมือง โดยพฤติกรรม และกิริยาวาจาที่ปรากฏในคลิปเป็นการละเมิดมาตรา 22 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558


โดยในคลิปที่ปรากฏ ชายคนดังกล่าว ได้มีการพูดคำที่เกี่ยวข้องกับ คำว่า "ระเบิด" ซึ่งตามหลักแล้ว คำเหล่านี้ ไม่ควรพูด และห้ามพูดในสนามบิน เพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิด และสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้คนที่ใช้บริการภายในสนามบิน  ตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 คำที่ห้ามพูดในสนามบิน


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำพูดต่างๆ ที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยานไว้ดังนี้


คำพูดเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อันเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ


ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่นพูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋า ระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน,

จะระเบิดเครื่องบิน เป็นต้น

การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่นพูดว่า นี่คือการก่อการร้าย เป็นต้น

จี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่นพูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack เป็นต้น

คำพูด เขียนข้อความ หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าคุกคาม ข่มขู่หรือเป็นภัย เช่น


พูดว่า “ตรวจได้แต่ ระวังเชื้ออีโบล่า”


ตะโกนว่า “เครื่องบินลำนี้กำลังจะตก”

เขียนว่า “ระเบิด” ไว้ที่กระจก

โยนกระเป๋าหรือสิ่งของภายในตัวอาคาร ใส่เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการแล้ววิ่งหนีบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 
สำหรับโทษทางกฎหมาย 


-  แจ้งข้อความซึ่งเป็นเท็จ จนเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือในอากาศยานระหว่างการบิน ตื่นตกใจ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่ออากาศยานในระหว่างการบิน 


- ต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 5 - 15 ปี 

- หรือ ปรับตั้งแต่ 200,000 - 600,000 บาท 

- หรือทั้งจำทั้งปรับ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

 ข้อมูลตาม มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง