‘กป.อพช.’ เรียกร้องคืนการบริหารบ้านเมืองระบบปกติ จี้เยียวยาทั่วถึง อย่าลืมคนชายขอบ

‘กป.อพช.’ เรียกร้องคืนการบริหารบ้านเมืองระบบปกติ จี้เยียวยาทั่วถึง อย่าลืมคนชายขอบ
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 21:44 )
13
‘กป.อพช.’ เรียกร้องคืนการบริหารบ้านเมืองระบบปกติ จี้เยียวยาทั่วถึง อย่าลืมคนชายขอบ

‘กป.อพช.’ เรียกร้องคืนการบริหารบ้านเมืองระบบปกติ จี้เยียวยาทั่วถึง อย่าลืมคนชายขอบ

เมื่อวันที่ 14 เมษายน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เผยแพร่แถลงการณ์ ‘กลับคืนสู่การบริหารบ้านเมืองในระบบปกติ เชื่อมั่นพลังทางสังคม เร่งเยียวยาประชาชนอย่างทั่วถึง และทันท่วงที จะนำพาสังคมไทยผ่านวิกฤตโควิด-19

เนื้อหาโดยสรุป เรียกร้องให้รัฐบาลคืนสู่การเมืองและการบริหารประเทศในระบบปกติ ให้รัฐสภาทำงานและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพิ่มการตรวจการคัดกรองทุกชุมชน แทนการเน้นการรอตั้งรับ การกู้เงินต้องผ่านการอนุมัติของรัฐสภา ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้เยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง อย่าลืมคนจน และคนชายขอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง