รีเซต

บล.ไอร่า แนะกลยุทธ์ 4 หุ้น นำโดย CPALL

บล.ไอร่า แนะกลยุทธ์ 4 หุ้น นำโดย CPALL
ทันหุ้น
14 ธันวาคม 2566 ( 12:09 )
70
บล.ไอร่า แนะกลยุทธ์ 4 หุ้น นำโดย CPALL

#AIRA #ทันหุ้น - บล.ไอร่า แนะนำกลยุทธ์การลงทุน แนวรับ แนวต้าน หุ้น CPALL  SINGER  SAWAD  PTTGC

 

CPALL

 

ในรูปแบบ Weekly ของระดับ

ราคาได้ลงมาต่ำกว่า Neckline ที่

บริเวณ 53.00 บาทมาเป็นสัปดาห์ที่

สองแล้วและหากลงต่ำกว่า 50.00

บาทก็จะเป็นการยืนยันสัญญาณขาย

ขนาดใหญ่ที่อาจจะหลุด 40.00 บาท

ได้สำหรับระยะกลาง

กลยุทธ์ ขาย

แนวรับ 48.00 46.00

แนวต้าน  52.00 53.00

 

 

SINGER

 

ระดับราคาได้มีแรงขายหนักมากจน

เป็นแท่งแดงใหญ่ติดต่อกันมาสองวัน

แล้วเป็นสัญญาณขายที่จบแนวโน้ม

ขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและเป็นการเข้า

สู่การปรับฐานราคาอย่างจริงจังอีก

ครั้งในแนวโน้ม Sideway ขนาด

ใหญ่

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 10.70 10.00

แนวต้าน 11.50 11.80

 

SAWAD

 

40.50 บาทเป็นแนวรับสำคัญของ

Neckline ที่ระดับราคาเริ่มลงต่ำ

กว่าแนวรับนี้แล้วและหากยังลงต่อ

ด้วย Volume ที่หนาแน่นจะเป็น

การยืนยันสัญญาณขายที่เกิดขึ้นและ

จะมี Target ในการลงที่ 35.00

บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ขายหากยืนเหนือ 40.50

บาทไม่ได้

แนวรับ 38.00 35.00

แนวต้าน 40.50 41.00

 

PTTGC

 

ระดับราคาได้มีแรงขายหนักมาก

เพราะมี Volume มหาศาลจนลง

มาเป็นแท่งแดงใหญ่ที่เป็นสัญญาณ

ขายจบรอบขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

และคงต้องเข้าสู่โหมดปรับฐานราคา

อย่างจริงจังในแนวโน้ม Sideway

ที่มี Channel กว้างมาก

กลยุทธ์ Short Against Port

แนวรับ 36.00 35.25

แนวต้าน 38.00 38.50

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง