รีเซต

ศึกษาพบ 'ผู้หญิง' นิวซีแลนด์กว่าครึ่ง เจอปัญหา 'ความรุนแรงในคู่รัก'

ศึกษาพบ 'ผู้หญิง' นิวซีแลนด์กว่าครึ่ง เจอปัญหา 'ความรุนแรงในคู่รัก'
Xinhua
12 ธันวาคม 2566 ( 19:25 )
83
ศึกษาพบ 'ผู้หญิง' นิวซีแลนด์กว่าครึ่ง เจอปัญหา 'ความรุนแรงในคู่รัก'

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเดินผ่านท่าเรือยอชต์ในเมืองโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ วันที่ 16 ก.ย. 2022)

เวลลิงตัน, 12 ธ.ค. (ซินหัว) -- วันอังคาร (12 ธ.ค.) การศึกษาของมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ที่เผยแพร่บนวารสารสาธารณสุขออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รายงานว่าความชุกของความรุนแรงในคู่รัก (IPV) อยู่ในระดับสูงในทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในนิวซีแลนด์ โดยผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ตอบแบบสำรวจเผยว่าเคยเผชิญความรุนแรงประเภทนี้

อัตราความรุนแรงในคู่รักแตกต่างกันอย่างมากเมื่อพิจารณาในเชิงชาติพันธุ์ โดยเกือบสองในสามของผู้หญิงชาวเมารี และผู้หญิงเชื้อสายยุโรปในนิวซีแลนด์กว่าร้อยละ 60 เคยประสบความรุนแรงในคู่รักรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตลอดช่วงชีวิตของพวกเขา

ข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมจากผู้หญิงมากกว่า 1,400 คนที่เคยมีคู่ครอง โดยความรุนแรงในคู่รัก หมายถึงความรุนแรงทางร่างกาย ทางเพศ และจิตใจต่อคู่ครอง ตลอดจนพฤติกรรมการควบคุม และการเอารัดเอาเปรียบทางการเงิน

การศึกษาพิจารณาอัตราที่อิงตามชาติพันธุ์ และพบว่าร้อยละ 55.8 ของผู้หญิงนิวซีแลนด์เคยประสบความรุนแรงในคู่รักรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เขียนการศึกษาเรียกร้องการให้บริการป้องกันและยื่นมือช่วยเหลือในวงกว้างมากขึ้น เพื่อการรับมืออย่างสอดคล้องกับบริบทวัฒนธรรม และปรับให้เข้ากับความต้องการของชุมชนที่แบกรับภาระหนักหน่วงที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง