รีเซต

กลุ่มเสื้อเหลืองบึงกาฬ เดินขบวนแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน

กลุ่มเสื้อเหลืองบึงกาฬ เดินขบวนแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน
มติชน
26 ตุลาคม 2563 ( 11:15 )
136
กลุ่มเสื้อเหลืองบึงกาฬ เดินขบวนแสดงจุดยืนปกป้องสถาบัน

วันที่ 26 ต.ค. เวลา 10.00 น. ที่บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดบึงกาฬ กว่า 1,500 คน นำโดยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง แสดงเจตนารมณ์รวมพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมถือธงชาติไทย และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี และในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมป้ายข้อความประกาศเจตนารมณ์พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อ 1.จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.จะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป

 

 

จากนั้นร่วมกันเดินขบวนแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยถือธงชาติไทยผืนใหญ่ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร และพระบรมฉายาลักษณ์ ไปตามถนนสายต่างๆ รอบเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “พวกเราจะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย เจริญก้าวหน้า

 

 

นายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เกิดความไม่ปกติสุข สังคมมีความแตกแยก มีการชุมนุประท้วง เรียกร้องทางการเมืองและมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกภูมิภาคของประเทศทำให้ประชาชนในประเทศเกิดความสับสน อันอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมหมู่กว้างได้ เพื่อยืดหลักการให้บ้านเมืองมีความสงบสุข เกิดการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนราชการ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมกับพ่อค้า ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เทิดทูนสถาบันชาติ ศสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันปกป้องรักษาชาติ ดังนั้นเพื่อถวายความจงรักภักดีและพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ ด้วยชีวิต ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณจวบจนปัจจุบัน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง