TrueID

จุรินทร์ชงประกันรายได้ ชาวนารับ 3 เด้ง เด้ง1 ได้ข้าวไว้กิน-ขาย เด้ง2 ได้ ส่วนต่าง เด้ง3 ได้ค่าไถหว่าน

จุรินทร์ชงประกันรายได้ ชาวนารับ 3 เด้ง เด้ง1 ได้ข้าวไว้กิน-ขาย เด้ง2 ได้ ส่วนต่าง เด้ง3 ได้ค่าไถหว่าน
มติชน
30 พฤศจิกายน 2564 ( 11:43 )
19
จุรินทร์ชงประกันรายได้ ชาวนารับ 3 เด้ง เด้ง1 ได้ข้าวไว้กิน-ขาย เด้ง2 ได้ ส่วนต่าง เด้ง3 ได้ค่าไถหว่าน

ชาวนา ได้ 3 เด้งในรัฐบาลนี้ โดย “ประชาธิปัตย์-ยุคจุรินทร์” เด้ง1 ได้ข้าวไว้กินและขาย เด้ง2 ได้ “ส่วนต่าง” เด้ง3 ได้ค่าไถหว่าน และยังไม่รวมนาน้ำท่วมที่ได้ค่าภัยพิบัติด้วย

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่กระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประกันรายได้ข้าวผลการผลิตปีที่3 ฤดูกาลปลูก 2564 / 2565 การเก็บเกี่ยวเริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคมเป็นต้นไปนั้น กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมด 33 งวด ขณะนี้ชาวนาที่เกี่ยวแล้วรับเงินของ งวดที่ 1-2-3 ไปแล้ว แต่งวด3ยังเหลืออักบางส่วน ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงไปถึงงวดที่ 7 แล้ว ส่วนงวดที่เหลือกำลังทยอยประกาศรายสัปดาห์

 

โดยวันนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงนามทำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี และกำลังประชุมคณะรัฐมนตรีวาระเรื่องประกันรายได้ข้าว ซึ่งได้มีการจ่ายเงินส่วนต่างให้ชาวนาไปแล้ว 2 งวด เป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท แต่ที่เหลืออีก 31 งวด รอการเพิ่มเพดานวินัยการคลังซึ่งขณะนี้ได้มีการเพิ่มเพดานจาก 30% เป็น 35% แล้ว โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

 

ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์แจ้งด้วยว่า เงินช่วยปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือค่าไถหว่านไร่ละ 1,000 บาทนั้นก็ได้เสนอในวันนี้ด้วย เมื่อครม.เห็นชอบจากนั้นจะดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อไปได้ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ คือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท เท่ากับเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบทั้งหมดแล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจะได้ประสานงานกับ ธ.ก.ส.ให้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร โดยเฉพาะผู้ปลูกข้าวได้ต่อไป และด้วยโครงการนี้ผูกบัญชีธนาคารของเกษตรกรแต่ละรายโดยตรงแกับ ธ.ก.ส.ตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกและผูกบัญชีมาตั้งแต่ปีที่1 และเมื่อมีการเพาะปลูกทุกครั้งก็จะต้องลงทะเบียนขึ้นบัญชีทุกครั้ง ในระดับชุมชนหมู่บ้านจะมีเกษตรตำบลคอยดูแลร่วมกับ ธ.ก.ส.ในระดับจังหวัดจะมีพาณิชย์จังหวัดและเกษตรจังหวัดคอยดูแล

นางมัลลิกา ระบุว่า ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับข้าว เพื่อให้เกษตรกรพี่น้องชาวนาได้ทราบทั่วกันอีกครั้ง เพื่อจรวจสอบสิทธิด้านส่วนต่างของตนในงวดที่ประกาศแล้ว คืองวดที่1-7 โดยตามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1-7)

งวดที่ 1
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,864.23 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,407.75 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,947.87 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,065.38 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,662.53 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 1 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,135.77 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,592.77 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,052.13 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,934.62 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,337.47 บาท

งวดที่ 2
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 2) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-21 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,869.56 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,980.93 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,081.31 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,651.21 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 2 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,130.44 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,019.07 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,918.69 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,348.79 บาท

งวดที่ 3
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ตุลาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,863.54 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,955.56 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,030.69 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,605.02 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,136.46 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,044.44 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,969.31 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,394.98 บาท

งวดที่ 4
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 4) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,786.53 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,280.84 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,876.24 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,910.09 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,533.41 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 4 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,213.47 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,719.16 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,123.76 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,089.91 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,466.59 บาท

งวดที่ 5
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 5) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,828.98 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,244.62 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,770.08 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,746.54 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,671.50 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 5 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,171.02 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,755.38 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,229.92 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,253.46 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,328.50 บาท

งวดที่ 6
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 6) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 10,871.48 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,295.49 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,545.67 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,753.19 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 7,903.56 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 6
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 4,128.52 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,704.51 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,454.33 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,246.81 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 4,096.44 บาท

งวดที่ 7
ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 7) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 19 – 25 พฤศจิกายน 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15 % ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,089.76 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,644.44 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,574.25 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,903.19 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 8,183.24 บาท
การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 7 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
(1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,910.24 บาท
(2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,355.56 บาท
(3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,425.75 บาท
(4) ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,096.81 บาท
(5) ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 3,816.76 บาท

” สำหรับการเก็บเกี่ยวในงวดต่อไป ทางกระทรวงพาณิชย์ทยอยประกาศเพราะทราบว่าเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวมากที่สุด เราพบปะพี่น้องชาวนาและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่าที่นายจุรินทร์นำพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลชุดนี้ และประกาศวาระนี้ต่อรัฐสภาและประชาชนไว้ วันนี้เดินหน้าปีที่3 ทำให้ชาวนากว่า 5 ล้านครัวเรือนได้ 3 เด้งมาตลอดในรัฐบาลนี้โดยพรรคประชาธิปัตย์ ยุคนายจุรินทร์ คือ เด้ง1 ได้ข้าวไว้กินและขาย เด้ง2 ได้ “ส่วนต่าง” เด้ง3 ได้ค่าไถหว่านหรือค่าปรับปรุงข้าวและยังไม่รวมนาน้ำท่วมที่ได้ค่าภัยพิบัติด้วยอยู่แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ” นางมัลลิกา กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง