รีเซต

ADVANC ไม่ต้องจ่ายเงินให้ NT จากข้อพิพาท หลังศาลปกครองกลางถอนคำชี้ขาดอนุญาโต

ADVANC ไม่ต้องจ่ายเงินให้ NT จากข้อพิพาท หลังศาลปกครองกลางถอนคำชี้ขาดอนุญาโต
ทันหุ้น
26 กรกฎาคม 2565 ( 18:50 )
139
ADVANC ไม่ต้องจ่ายเงินให้ NT จากข้อพิพาท หลังศาลปกครองกลางถอนคำชี้ขาดอนุญาโต

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ ADVANC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า  เกี่ยวกับข้อพิพาทกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT เรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์จากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัยญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 นั้น โดยในวันนี้(26 ก.ค.65) ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ 7 ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา เป็นเหตุให้บริษัทไม่ต้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามที่เอ็นทีเรียกร้อง 

 

อย่างไรก็ตาม  เอ็นที มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน หากมีความคืบหน้าที่สำคัญบริษัทจะรายงานให้ทราบต่อไป 

 

ตามที่ ADVANC และ เอ็นที ได้ยื่นคำเเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ปี 2558 โดยเอ็นทีได้เรียกร้องให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติม จากการทำข้อตกลงสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 6 (กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน) และครั้งที่ 7 (กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม  (roaming)) รวมจํานวน 62,774 ล้านบาท โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตทั้งสองฉบับนั้น ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาและทำให้เอ็นทีได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าที่กำหนดในสัญญาหลัก 

 

โดยต่อมาในวันที่ 29 ม.ค.2563 บริษัทได้รับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้บริษัทชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ซึ่ง ADVANC ได้ยื่นคำร้อง เพื่อขอเพิกถอนคำชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 22 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง