เผยอาการผู้ป่วย "โควิด" กลุ่มแรกจากตลาดกุ้ง มหาชัย ทุกรายเริ่มดีขึ้น!

เผยอาการผู้ป่วย "โควิด" กลุ่มแรกจากตลาดกุ้ง มหาชัย ทุกรายเริ่มดีขึ้น!
ข่าวสด
25 ธันวาคม 2563 ( 09:56 )
20
เผยอาการผู้ป่วย "โควิด" กลุ่มแรกจากตลาดกุ้ง มหาชัย ทุกรายเริ่มดีขึ้น!

กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เผยผลการรักษาผู้ป่วย "โควิด" กลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้ง ทุกรายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ

 

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าของ ผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 ราย ให้การรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 5 ราย และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จำนวน 3 ราย

 

ผลการรักษาอาการดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 95 ปี ที่มีภาวะติดเตียง ขณะนี้รักษาอาการโรคโควิด 19 ดีขึ้นแล้ว คงรักษาโรคประจำตัวภาวะติดเตียงของผู้ป่วย ต่อไป ส่วนในผู้ป่วยรายอื่นๆ อาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกราย และหากพ้นระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค 10 วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้

 

กระทรวงสาธารณสุขขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าโรคโควิด 19 นั้น สามารถรักษาได้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมด้านการรักษา ยาเวชภัณฑ์ และการบริการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือกันป้องกันโรคโควิด 19

 

ด้วยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน งดการรวมกลุ่มในกิจกรรมที่ไม่มีมาตรการป้องกัน และเคร่งครัดการสแกนไทยชนะเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข่าวที่เกี่ยวข้อง