รีเซต

จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องสหกรณ์

จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องสหกรณ์
77ข่าวเด็ด
8 พฤษภาคม 2563 ( 06:12 )
113
จัดประชุมคณะทำงานฯ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องสหกรณ์

 

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะทำงาน ระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องของจังหวัดกระบี่ (จกบ.) ครั้งที่ 2/2563  ณ.ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

 

 

โดยมี นายเชาวลิต เจริญฤทธิ์ สหกรณ์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานคณะทำงาน และนางสาวศิริวรรณ โพธิ์ถาวร  หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่  รองประธานคณะฯ พร้อมด้วย คณะทำงานฯ จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง