รีเซต

บิ๊กต่าย คือใคร เปิดประวัติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ตัวเต็ง ผบ.ตร. คนที่ 15

บิ๊กต่าย คือใคร เปิดประวัติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ตัวเต็ง ผบ.ตร. คนที่ 15
TNN ช่อง16
20 มีนาคม 2567 ( 14:23 )
92
บิ๊กต่าย คือใคร เปิดประวัติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ตัวเต็ง ผบ.ตร. คนที่ 15

บิ๊กต่าย คือใคร เปิดประวัติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ตัวเต็ง ผบ.ตร. คนที่ 15


พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือ "บิ๊กต่าย" เป็นนายตำรวจที่มีประวัติการรับราชการยาวนาน โดยเริ่มจากการดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญต่างๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ปัจจุบัน บิ๊กต่าย ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.) และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) หลังจากที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในสายงานบริหารมาแล้วหลายตำแหน่ง


ในช่วงการรับราชการ บิ๊กต่ายได้ผ่านการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงบประมาณ สำนักงานกฎหมาย โรงพยาบาลตำรวจ บังคับการสืบสวนสอบสวน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และกองบัญชาการต่างๆ

ประวัติส่วนตัว


ชื่อเล่น: ต่าย

เกิด: 8 ธันวาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 58 ปี 

ภูมิลำเนา: ราชบุรี


การศึกษา:

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 25

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 41


ประสบการณ์


รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.)

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.)

ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผบช.ทท.)

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รอง ผบช.น.)รางวัลที่ได้รับ


พ.ศ. 2566 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

พ.ศ. 2563 – เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

พ.ศ. 2557 – เหรียญจักรมาลา (ร.จ.ม.)
ผลงานเด่นของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์


พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือ "บิ๊กต่าย"  อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีผลงานโดดเด่นมากมาย ดังนี้


ด้านปราบปรามอาชญากรรม


-เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร กอส. ใหม่ เน้นการพัฒนาทักษะตำรวจยุคใหม่

-ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงออนไลน์

-ปราบปรามยาเสพติด 


ด้านบริหาร


-ดำรงตำแหน่งสำคัญในสายงานบริหาร เช่น ผู้ช่วย ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร.

-ดูแลงานด้านการเงิน งบประมาณ กฎหมาย บุคคล

-พัฒนาระบบงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ หรือ "บิ๊กต่าย" เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน มีประสบการณ์การรับราชการมายาวนานในหลากหลายตำแหน่งทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยผลงานและประวัติการทำงานที่โดดเด่น จึงมีการคาดการณ์ว่าเขาจะเป็นตัวเต็งสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไป หลังจากผู้บัญชาการคนปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง
ภาพ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง