รีเซต

จันท์สะอึกโควิด วันเดียวติดเชื้อพุ่ง ผู้ว่าฯสั่งชะลอรับแรงงานเข้าพื้นที่

จันท์สะอึกโควิด วันเดียวติดเชื้อพุ่ง ผู้ว่าฯสั่งชะลอรับแรงงานเข้าพื้นที่
ข่าวสด
9 กรกฎาคม 2564 ( 23:27 )
32
จันท์สะอึกโควิด วันเดียวติดเชื้อพุ่ง ผู้ว่าฯสั่งชะลอรับแรงงานเข้าพื้นที่

 

จันทบุรีสถานการณ์โควิดน่าห่วง วันเดียวพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูง 37 ราย ผู้ว่าฯเซ็นคำสั่งประกาศเข้ม ชะลอรับแรงงานนอกพื้นที่เข้าจังหวัด

วันที่ 9 ก.ค.2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ จ.จันทบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกและเฝ้าสังเกตอาการ แยกเป็นชาวไทย 35 ราย ชาวกัมพูชา 1 ราย และ ชาวลาว 1 ราย มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 1,472 ราย รักษาหาย 1,243 ราย อยู่ระหว่างกำลังรักษา 209 ราย

 

 

ขณะที่ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ได้ลงนามคำสั่งประกาศ เรื่อง มาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว และ เมียนมา เข้ามา หรือ ออกไปจาก จ.จันทบุรี เพื่อการทำงาน ( เพิ่มเติม ) ระบุใจความว่า เพื่อเป็นการป้องกัน และ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.จันทบุรี จึงขอความร่วมมือให้นายจ้าง และ สถานประกอบการ หากยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ขอให้ชะลอการรับแรงงาน ที่มาจากนอกเขตพื้นที่ จ.จันทบุรี ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติตาม หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้าย แรงงานเข้ามาในในพื้นที่ จ.จันทบุรี เพื่อการทำงานให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 

 

 

 

กรณีแรงงานต่างด้าว ที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในเขต จ.จันทบุรี ให้ติดต่อยื่นคำขอการเคลื่อนย้าย ณ สำนักงานจัดหางานจันทบุรี โดยต้องเป็นแรงงาน ต่างด้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนการทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย , แรงงานต่างด้าวต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานใหม่ นายจ้าง หรือ สถานประกอบการ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานได้ กรณีไม่พบเชื้อเท่านั้น , นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องเป็นผู้รับส่ง และควบคุมไม่ให้แรงงานออกจากสถานประกอบการ เป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากเข้าใหม่ และให้นายจ้าง หรือ สถานประกอบการจัดพื้นที่การทำงาน และพื้นที่พักแยกส่วนออกจากแรงงานกลุ่มเดิม เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

 

 

 

 

กรณีแรงงานไทยที่เดินทางมาในพื้นที่ จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลชุมชน และจุดตรวจประจำพื้นที่ กักตัวที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัยแม้อยู่ในบ้าน หมั่นล้างมือ แยกตัวออกจากบุคคลในครอบครัว แยกของใช้ส่วนตัว และปฏิบัติทุกมาตรการอย่างเคร่งครัดจนครบ 14 วัน ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืน อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง