รีเซต

เริ่มแล้ว!! ประกันสังคม สั่งคืนเงินเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.33 มี.ค.-พ.ค.

เริ่มแล้ว!! ประกันสังคม สั่งคืนเงินเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.33 มี.ค.-พ.ค.
มติชน
25 เมษายน 2563 ( 11:05 )
1.7K
10
เริ่มแล้ว!! ประกันสังคม สั่งคืนเงินเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.33 มี.ค.-พ.ค.
เริ่มแล้ว!! ประกันสังคม สั่งคืนเงินเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.33 มี.ค.-พ.ค.

คืน 600 – จากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการเยียวยาต่างๆ โดยหนึ่งในมาตรการเหล่านั้น คือประกันสังคม ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยประกันสังคมลดการส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกจ้าง เหลือเพียง 1% หรือ 150 บาท เท่านั้น ส่วนนายจ้าง เหลืออัตรา 4% ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้จากเดิมที่บริษัทได้หักเงินประกันสังคมลูกจ้างในอัตรา 5% หรือ 750 บาทนั้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัทได้เริ่มลดการส่งอัตราเงินสมทบสำหรับลูกล้าง เหลือ 1% หรือ 150 บาท จากเดิม 5% 750 บาทแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินประกันสังคมเกินในเดือนมีนาคม-เมษายน ในอัตราเต็ม 750 บาท แทนที่จะเป็นอัตราลด 1% จำนวน 150 บาท ทางประกันสังคมจะโอนเงินคืนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เดือนละ 600 บาท เข้าบัญชีเงินเดือน เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ซึ่งตอนนี้หลายคนก็ได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว แต่หากใครยังไม่ได้รับเงิน ให้ไปสอบถามฝ่ายบุคคลของบริษัทตัวเองอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง