ด่วนถึง20เม.ย.นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ1 พันบาท เทศบาลเมืองแสนสุขเยียวยาโควิด กรอกแค่ไม่กี่ข้อ

ด่วนถึง20เม.ย.นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ1 พันบาท เทศบาลเมืองแสนสุขเยียวยาโควิด กรอกแค่ไม่กี่ข้อ
ข่าวสด
17 เมษายน 2563 ( 18:25 )
1.3K
10
ด่วนถึง20เม.ย.นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ1 พันบาท เทศบาลเมืองแสนสุขเยียวยาโควิด กรอกแค่ไม่กี่ข้อ

ด่วนถึง20เม.ย.นี้! เปิดวิธีลงทะเบียนรับ 1 พันบาท เทศบาลเมืองแสนสุขเยียวยาโควิด กรอกแค่ไม่กี่ข้อ

วันที่ 17 เม.ย. เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครอบครัวละ 1 พันบาท

โดยเรื่องนี้ เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โพสต์ระบุว่า

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ครอบครัวละ 1,000 บาท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงตามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น!!

 

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 -20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้
1.กรอกข้อมูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข
2.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ายเอกสาร และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ
3.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ที่ https://www.saensukcity.go.th/…/2391-news-2020-04-17-01.html

*****ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

***เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลข 0-3819-3582

ข่าวที่เกี่ยวข้อง