รีเซต

รมต.อนุชา ย้ำรบ.พร้อมช่วยทุกฝ่าย เตรียมนำข้อเสนอตั้งแคมป์คนงาน ให้ บิ๊กตู่ พิจารณา

รมต.อนุชา ย้ำรบ.พร้อมช่วยทุกฝ่าย เตรียมนำข้อเสนอตั้งแคมป์คนงาน ให้ บิ๊กตู่ พิจารณา
มติชน
8 ธันวาคม 2564 ( 11:29 )
99
รมต.อนุชา ย้ำรบ.พร้อมช่วยทุกฝ่าย เตรียมนำข้อเสนอตั้งแคมป์คนงาน ให้ บิ๊กตู่ พิจารณา

ข่าววันนี้  เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องการใช้รถบรรทุกน้ำมันสำหรับธุรกิจก่อสร้าง โดยมี นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงาน ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางสาวลิซา งามตระกูลพานิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม


.
ภายหลังการหารือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยทุกภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ซึ่งในการดำเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอนั้นต้องยึดตามกฎระเบียบของบ้านเมือง และนึกถึงประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก สำหรับการหารือในวันนี้ ตนทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมธุรกิจพลังงาน กรมการขนส่งทางบก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มาหารือร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือตามที่ทางสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือมา โดยเบื้องต้นในเรื่องของยานพาหนะขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีหัวจ่ายน้ำมัน มีหลายส่วนเกี่ยวข้องจึงต้องมีการหารือโดยละเอียดและรอบคอบอีกครั้ง ส่วนเรื่องของการตั้งแคมป์คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ตนจะนำเรื่องนี้หารือนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป


.
“นายกรัฐมนตรีเข้าใจถึงความเดือดร้อน และปัญหาของพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาได้สั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการด้านต่างๆ บนสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ควบคู่ไปด้วย นายกรัฐมนตรียืนยันทำทุกอย่างให้เดินหน้าต่อไปให้ได้ ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมดูแล แก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง