รีเซต

ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีจุดไฟเผาป่า

ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีจุดไฟเผาป่า
77ข่าวเด็ด
4 เมษายน 2563 ( 00:57 )
48
ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีจุดไฟเผาป่า

เชียงราย-ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงราย แถลงผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีที่เกี่ยวกับจุดไฟเผาป่า

บ่ายวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แถลงผลการจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีจุดไฟเผาป่าและคดีที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมกับจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ที่ห้องอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

โดยการแถลงข่าว สรุปว่า จังหวัดเชียงรายได้ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ประสานบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีจุดความร้อนจากไฟป่า 387 จุด มีพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งในพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ชุมชน และที่ดินในเขต ส.ป.ก. รวมทั้ง พื้นที่ริมทางหลวง​ (50 เมตร) เป็นบริเวณกว้างจากการไฟป่า โดยมีมูลเหตุมาจากพรานป่าล่าสัตว์ หาของป่า ขยายพื้นที่ทำการเกษตร และรับจ้างจุดไฟเผาป่า

ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้รณรงค์ด้วยการประชาสัมพันธ์ถึงโทษและพิษภัย ความผิดตามกฎหมาย การจัดทำแนวกันไฟ และแนวทางกำจัดวัชพืชด้วยการฝังกลบแทนการเผา การขอความร่วมมืองดเผา พร้อมกับจัดชุดลาดตระเวน 36 ชุด ออกให้ความรู้และขอความร่วมมืองดเผา ต่อมาได้เพิ่มเป็น 43 ชุด และทอนกำลังลงเหลือ 40 ชุดตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะปฏิบัติการไปจนกระทั่งสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ซึ่งในการประชุม ได้มีการนำเสนอสถานการณ์จุดความร้อน ค่าคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมทั้งผลการปฏิบัติของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 และ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ที่ผลิตสื่อสร้างการรับรู้ สปอตภาษากลาง ภาษาล้านนาคำเมือง และภาษาถิ่นของชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อสื่อสารขอความร่วมมืองดการเผา การร่วมกับสื่อมวลชนทำข่าว และนำเสนอข่าวสถานการณ์ ผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพอากาศประจำวันทุกวัน การรณรงค์กิจกรรมจัดหาทุน รวมทั้ง เผยแพร่กิจกรรมฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

ทั้งนี้ในการแถลงข่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน​  ในการประสานขอรับการสนับสนุนการทำฝนหลวง ซึ่งได้ทราบว่าสภาพอากาศส่วนบนยังมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำและเมฆอยู่ในระดับสูงเกินไป อีกทั้งยังมีผลกระทบจากการเกิดพายุฤดูร้อนในภาคอื่นด้วย ซึ่งจังหวัดเชียงราย มีหน่วยป้องกันรักษาป่า 11 หน่วยงาน ดูแลป่า 30 แห่ง เนื้อที่ 4,401,903.75 ไร่ อัตรากำลัง 189 คน ยานพาหนะ 12 คัน เครื่องเป่าลม 20 เครื่อง สถิติจุดความร้อนรวมถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 จำแนกเป็น ห้วงขอความร่วมมือ 86 จุด ห้วงงดเผา​  (22 กพ-2 เมย63) 301 จุด รวม 387 จุด ได้มีการแจ้งความและจับกุมผู้ต้องหาลักลอบเผาป่าได้ 4 ราย ส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวน​ รวบรวมพยานหลักฐาน และขยายผลเพื่อนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่า โดยจังหวัดมีรางวัลนำจับให้แก่ผู้แจ้งเบาะแส คดีละ 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง