รีเซต

ทช.ปรับปรุงถนนสาย ปน.3058 ปัตตานี รองรับการขนส่ง-เดินทางในจังหวัด คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

ทช.ปรับปรุงถนนสาย ปน.3058 ปัตตานี รองรับการขนส่ง-เดินทางในจังหวัด คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้
มติชน
31 มีนาคม 2565 ( 13:11 )
23
ทช.ปรับปรุงถนนสาย ปน.3058 ปัตตานี รองรับการขนส่ง-เดินทางในจังหวัด คาดแล้วเสร็จ ก.ย.นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.3058 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 409 – เขื่อนปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รวมระยะทาง 3.3 กิโลเมตร ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดจากอำเภอโคกโพธิ์ไปยังอำเภอยะรังและตัดผ่านบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 418 จังหวัดปัตตานี ในแต่ละปีจึงมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคมนาคมขนส่งและการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ แต่เดิมแนวเส้นทางบางช่วงมีความคับแคบ ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรของผู้ใช้เส้นทาง

 

จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เป็นความกว้าง 12 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตลอดระยะทางในโครงการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกปลอดภัย รองรับการขนส่งและการเดินทางภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับสภาพผิวทางและโครงสร้างทาง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง