รีเซต

กรมอนามัยการันตีอุทยานฯ คลองลาน–แม่วงก์ ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์โควิด ฟรี เซ็ตติ้ง

กรมอนามัยการันตีอุทยานฯ คลองลาน–แม่วงก์ ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์โควิด ฟรี เซ็ตติ้ง
มติชน
20 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:40 )
39
กรมอนามัยการันตีอุทยานฯ คลองลาน–แม่วงก์ ปลอดภัย ผ่านเกณฑ์โควิด ฟรี เซ็ตติ้ง

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2565) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการตรวจเยี่ยมมาตรการความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบป้าย COVID Free Setting ให้กับอุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่า อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เป็นหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเปิดโล่งที่ได้ปฏิบัติตามาตราการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting

 

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า โดยประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ด้าน คือ 1.มาตรการปลอดภัยสำหรับสถานที่ท่องเที่ยว COVID Free Environment โดยกำหนดทางเข้า-ออก และมีจุดคัดกรองที่ชัดเจน และทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม ทุก 1-2 ชั่วโมง มีบริการจุดล้างมือ จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน เว้นระยะห่าง มีการควบคุม จำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด งดรวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง จัดให้มีการระบายอากาศ ที่เพียงพอ

 

2.มาตรการปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการ COVID Free Personnel และ 3.มาตรการปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว COVID Free Customer โดยมีการกำหนดให้นักท่องเที่ยวฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีผลการตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องมีผลการประเมิน “ไทยเซฟไทย” ก่อนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ต้องสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา งดตะโกนคุยกัน และต้องปฏิบัติตามหลัก UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด

 

“ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลเกี่ยวกับการป้องกันตนเองในกรณีไปสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 4-18 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า ประชาชนมีการสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ 98 มีการเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ร้อยละ 90 และล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอกอฮอล์ ร้อยละ 95 โดยสาเหตุที่ทำให้การสวมหน้ากากตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง และการล้างมือ ทำได้บางครั้งหรือไม่ทำเลยเมื่อไปสถานที่ท่องเที่ยวคือ ต้องถอดหน้ากากตอนกินข้าว ดื่มน้ำ บางสถานที่มีคนหนาแน่น ทำให้เว้นระยะห่างได้ยาก และบางที่ไม่มีจุดบริการล้างมือ เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคในสถานที่ท่องเที่ยว พบว่า มาตรการที่ทำได้มากที่สุดคือ กำหนดจุดเข้า-ออก และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 83 มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 62 และมีการกำกับการสวมหน้ากากตลอดเวลา และสวมถูกต้อง ร้อยละ 61 ส่วนมาตรการที่ต้องเน้นย้ำ คือ สถานที่ท่องเที่ยว ที่ประเมินผ่านเกณฑ์ ขอให้ติดใบประกาศ COVID Free Setting หรือ SHA+ หรือ Thai Stop COVID Plus ในสถานที่ท่องเที่ยวให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

ทางด้าน พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ของ จ.กำแพงเพชร ข้อมูลระหว่างวันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2565 ในประเด็น สุขภาพดีวิถีใหม่ (Living with COVID-19) พบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ ตามมาตรการ DMH คือ Distancing : เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร Mask wearing : สวมหน้ากากตลอดเวลาในที่สาธารณะ และ Hand washing : ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ จำนวนร้อยละ 84.7 นอกจากนี้ ขอให้นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้สำคัญในการดูแลตนเองตามหลัก UP (Universal Prevention) ขั้นสูงสุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง