สัญญานเตือนประชากร “โคอาลา” ในนิวเซาท์เวลส์ หวั่นสูญพันธุ์ ปี 2593

สัญญานเตือนประชากร “โคอาลา” ในนิวเซาท์เวลส์ หวั่นสูญพันธุ์ ปี 2593
ข่าวสด
30 มิถุนายน 2563 ( 21:00 )
68
สัญญานเตือนประชากร “โคอาลา” ในนิวเซาท์เวลส์ หวั่นสูญพันธุ์ ปี 2593

 

สัญญานเตือนประชากร - วันที่ 30 มิ.ย. บีบีซี รายงานว่า โคอาลา ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย จะสูญพันธุ์ในปี 2593 หากไม่มีการดำเนินงานอย่างเร่งด่วน หลังได้รับผลกระทบจากการสูญเสียถิ่นอาศัย โรคภัย และภูมิอากาศเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

รายงานการสอบสวนของคณะกรรมธิการจากหลายพรรคการเมืองต่อสภารัฐนิวเซาท์เวลส์ระบุว่า ตัวเลขประชากรโคอาลา 36,000 ตัว ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ก่อนไฟป่าเป็นข้อมูลล้าสมัย เนื่องจากไฟป่าที่กินพื้นที่มากกว่า 5 ล้านเฮกตาร์ เมื่อปีที่แล้ว คร่าชีวิตโคอาลาราว 5,000 ตัว ทำลายถิ่นอาศัยของโคลาอา 24%

ทำให้สมาชิกสภานิติบัญญัติสร้างหลักประกันว่า ประชากรโคอาลาที่เหลืออยู่จะไม่ตายจากการที่ถิ่นอาศัยลดลงอย่างรวดเร็ว รายงานฉบับดังกล่าวที่ใช้เวลาการสอบสวน 1 ปี ระบุว่า การตัดไม้ทำลายป่าและการทำลายถิ่นอาศัยโคอาลาอื่นๆ เป็นภัยต่อความอยู่รอดของโคอาลา พร้อมจัดทำ 42 ข้อเสนอแนะ รวมถึงการสร้างอุทยานใหม่ในพื้นที่เฉพาะ และลดการแผ้วถางที่ดิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก่อภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องหลังไฟป่าและภัยแล้งทวีความรุนแรงขึ้นและทำให้ใบยูคาลิปตัส อาหารของโคลาอา มีคุณภาพลดลง ซึ่งรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ตอบรับแต่ไม่ยืนยันว่าข้อเสนอแนะใดบ้างที่จะนำมาดำเนินงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

โคอาลาตัวแรกเกิดหลังไฟป่ามรณะ เผยความน่ารัก "เจ้าขี้เถ้า"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง