รีเซต

หูหนานเผย 'การค้าต่างแดน' พุ่งเฉียด 6 แสนล้านหยวน

หูหนานเผย 'การค้าต่างแดน' พุ่งเฉียด 6 แสนล้านหยวน
Xinhua Thai
20 มกราคม 2565 ( 13:32 )
37
หูหนานเผย 'การค้าต่างแดน' พุ่งเฉียด 6 แสนล้านหยวน

ฉางซา, 20 ม.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (19 ม.ค.) มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน รายงานปริมาณการค้าระหว่างประเทศในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 อยู่ที่เกือบ 6 แสนล้านหยวน (ราว 3.11 ล้านล้านบาท)

ศุลกากรนครฉางซา เมืองเอกของหูหนาน แถลงข่าวว่าปริมาณการค้าระหว่างประเทศของหูหนานเพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 25.2 ซึ่งครองอันดับ 1 ในจีน

การส่งออกของหูหนานในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.5 อยู่ที่ราว 4.21 แสนล้านหยวน (ราว 2.18 ล้านล้านบาท) ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 อยู่ที่เกือบ 1.77 แสนล้านหยวน (ราว 9.2 แสนล้านบาท)

คู่ค้าระหว่างประเทศรายใหญ่ 3 แห่งของหูหนานในปี 2021 ได้แก่ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (EU) โดยมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 9.77 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.07 แสนล้านบาท) 8.16 หมื่นล้านหยวน (ราว 4.24 แสนล้านบาท) และ 6.18 หมื่นล้านหยวน (ราว 3.21 แสนล้านบาท) ตามลำดับ

ขณะเดียวกันการนำเข้าและส่งออกของหูหนานไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา แอฟริกา สมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และประเทศต่างๆ ตามแผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI)  ยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่รวดเร็ว

นอกจากนั้นหูหนานส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่า 1.83 แสนล้านหยวน (ราว 9.51 แสนล้านบาท) ในปี 2021 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 และคิดเป็นร้อยละ 43.6 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของหูหนาน

สำหรับด้านการนำเข้า อุปกรณ์การผลิตต้นน้ำที่นำเข้าโดยอุตสาหกรรมการผลิตในหูหนาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวม มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่วนการนำเข้าสินค้าเกษตรสูงแตะ 2.86 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.48 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง