นักท่องเที่ยวแวะชม 'หิมะฤดูร้อน' ในซินเจียง

นักท่องเที่ยวแวะชม 'หิมะฤดูร้อน' ในซินเจียง
Xinhua Thai
11 กรกฎาคม 2564 ( 23:00 )
17
นักท่องเที่ยวแวะชม 'หิมะฤดูร้อน' ในซินเจียง

อูซู, 11 ก.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศนักท่องเที่ยวแวะชมและถ่ายรูปกับหิมะริมทางทางหลวงตู๋คู่ (Duku Highway) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางหลวงแห่งนี้มีความยาว 560 กิโลเมตร เชื่อมต่อเขตตู๋ซานจื่อทางตอนเหนือกับเมืองคู่เชอทางตอนใต้ และข้ามผ่านภูมิประเทศหลากหลาย อาทิ ธารน้ำแข็ง ป่าไม้ และทุ่งหญ้า

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง