รองรัฐมนตรี ลาว โพสต์ สปป.ลาว มีสิทธิสร้างเขื่อนในเขตอธิปไตย คนนอกแทรกแซงไม่ได้

รองรัฐมนตรี ลาว โพสต์ สปป.ลาว มีสิทธิสร้างเขื่อนในเขตอธิปไตย คนนอกแทรกแซงไม่ได้
มติชน
28 กรกฎาคม 2563 ( 14:24 )
97
รองรัฐมนตรี ลาว โพสต์ สปป.ลาว มีสิทธิสร้างเขื่อนในเขตอธิปไตย คนนอกแทรกแซงไม่ได้

รองรัฐมนตรี ลาว โพสต์ สปป.ลาว มีสิทธิสร้างเขื่อนในเขตอธิปไตย คนนอกแทรกแซงไม่ได้

 

สปป.ลาว – หน่วยงานสิทธิมนุษยชน-สิ่งแวดล้อม และสารพัดองค์กรไม่สามารถแทรกแซงกิจการภายใน..รอง รมต.ลาวโพสต์กร้าว สปป.ลาว มีสิทธิ์สร้างเขื่อนในเขตอธิปไตย

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม เฟซบุ๊ก Sourioudong Sundara ของนายสุลิอุดง สุนดาลา รองรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว ได้โพสต์เนื้อหาที่ค่อนข้างแข็งกร้าว ซึ่งไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนัก โดยระบุเนื้อหาพอสังเขปว่า..ท่านรู้ไหมว่า “ทุกๆ สัญญา และสนธิสัญญาสากล ต้องบรรจุมาตราที่เคารพเอกราช อำนาจอธิปไตยเหนือแผ่นดิน น่านฟ้า น่านน้ำ อันครบถ้วน และไม่สามารถแทรกแซงกิจการภายในของประเทศที่เป็นภาคีได้อย่างเด็ดขาด ประเทศภาคีสามารถออกกฎหมายบังคับใช้ภายในเพื่อควบคุม หรือถอนตัวออกจากการเป็นภาคีได้ทุกเวลา”

 

พร้อมยกเป็นกรณีศึกษา “แม่น้ำโขง” ซึ่งมีความยาว 4,350 กิโลเมตร ไหลผ่าน 6 ประเทศ สป.จีน สหภาพพม่า สปป.ลาว ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ส่วนประเทศที่มีแม่น้ำโขงร่วมเป็นชายแดนมี 2 ประเทศ : สหภาพพม่า และราชอาณาจักรไทย

 

ขณะที่ประเทศที่มีสายน้ำโขงไหลผ่านเขตอำนาจอธิปไตยภายในประเทศ มี 4 ประเทศ : สป.จีน สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สส.เวียดนาม

 

เฟซบุ๊กรองรัฐมนตรีฯ สุลิอุดง ระบุอีกว่า สปป.ลาวของเรามีทั้งร่วมเป็นชายแดน และไหลผ่านภายในประเทศ ฉะนั้น หมายความว่า สป.จีน สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สส.เวียดนาม มีสิทธิอันชอบธรรมที่สามารถสร้างเขื่อนภายในเขตอธิปไตยของตน และทำอย่างไรก็ได้ภายใต้ระเบียบการขององค์กรแม่น้ำสากล

 

ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสิ่งแวดล้อม หน่วยงานสิทธิมนุษยชน (Human right) และสารพัดองค์กรที่ไม่สังกัดรัฐบาล ออกมาเรียกร้องเพื่อสกัดกั้นการก่อสร้างเขื่อน ก็ไม่สามารถแทรกแซงกิจการภายใน และอำนาจอธิปไตยในเขตน้ำแดนดินได้อย่างเด็ดขาด

 

รองรัฐมนตรีฯ สุลิอุดง ระบุอีกว่า การสร้างเขื่อนใดๆ ก็ตาม ปัญหาพื้นฐานด้านเทคนิคคือการเรียกร้องให้สร้างเงื่อนไขอันเป็นที่ยอมรับได้ เช่น สามารถให้เรือผ่านได้ สามารถให้ปลาไปวางไข่ได้ และสงวนไม่ให้หาปลาบริเวณหน้าเขื่อน

 

ในกรณีที่ประเทศใดไม่มีงบประมาณเพียงพอ อาศัยงบประมาณจากภายนอก จำเป็นต้องผ่านบทประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม แผนจัดสรร โยกย้าย และชดเชยค่าเสียหายต่อบุคคล หรือนิติบุคคล หรือการจัดตั้งที่ได้รับผลกระทบ จึงสามารถกู้เงินมาลงทุนสร้างได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง