โควิดสมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่วันนี้ 50 ราย ป่วยสะสมยืนยัน 16,499 ราย

โควิดสมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่วันนี้ 50 ราย ป่วยสะสมยืนยัน 16,499 ราย
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 08:49 )
5
โควิดสมุทรสาคร ติดเชื้อใหม่วันนี้ 50 ราย ป่วยสะสมยืนยัน 16,499 ราย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 04 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย เป็นการพบจากการค้นหาเชิงรุก 12 ราย จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 12 ราย และจากการ Bubble&Sealed อีก 26 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดมีจำนวน 16,499 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 13,511 ราย จากการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล 2,962 ราย และจากการ Bubble&Sealed อีก 26 ราย

 

ส่วนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ณ ปัจจุบัน 155 ราย จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 106 ราย ต่างชาติ 49 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 89 ราย ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพยาบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 16,248 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงที่ 7 ราย

 

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 04 มีนาคม 2564 ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,303 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 205,557 ราย ผลการตรวจแลป (04 มี.ค.64) จำนวน 1,142 ราย พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 205,609 ราย ยอดสะสมผู้พบเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 13,511 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง