รีเซต

เช็คช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไข เติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 40,000 บาท มีอะไรบ้าง

เช็คช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไข เติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 40,000 บาท มีอะไรบ้าง
Ingonn
3 มกราคม 2566 ( 07:37 )
14.7K
เช็คช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไข เติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 40,000 บาท มีอะไรบ้าง

ช้อปดีมีคืน 2566 เติมน้ำมัน ลดหย่อยภาษีได้ เช็คเงงื่อนไขช้อปดีมีคืน เติมน้ำมัน/เติมก๊าซ ในช่วง 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2566 ขอบิลใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มาใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2567 ได้มากถึ ง30,000บาท ถ้าเป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มอีก10,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 

มาตรการ "ช้อปดีมีคืน ปี 66" เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2566 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2566 โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น

  1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์


ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง สำหรับสินค้าที่เข้าร่วมมาตรการ เช่น ค่าซื้อสินค้า และค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าสินค้า OTOP แต่ไม่รวมถึงสินค้าและบริการ 10 ประการ ดังนี้ ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ค่าซื้อยาสูบ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 


ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 66 และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 66”  จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมูลค่าประมาณ 56,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ มวลรวมเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.16 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 

ช้อปดีมีคืน 2566 เติมน้ำมัน ลดหย่อนภาษีได้

มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 นี้ กรมสรรพากรได้ขยายเพิ่มให้นำค่าใช้จ่ายจากน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก เนื่องจากมาตรการในปี 2564-2565 ที่ผ่านนับเป็นค่าสินค้าและค่าบริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ สำหรับค่าใช้จ่ายน้ำมันนั้น จะต้องมาจากสถานบริการน้ำมัน ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและออกใบกำกับภาษีได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล

 

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง