รีเซต

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร เหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.

มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร เหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.
มติชน
18 กันยายน 2564 ( 12:31 )
36
มหาดไทย ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส-รับรองบุตร เหลือ 1 บาท ถึง 31 ธ.ค.

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยระบุว่า

 

 

ให้เขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคโควิด-19 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่ได้รับการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

 

 

1.ขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1 บาท
2.จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
3.จดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรส ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละ 1 บาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง