ล็อกต่อแคลคอมพ์ไม่มีกำหนด เพชรบุรีฮึ่มสั่งห้ามชุมนุม มั่วสุมในโรงงาน

ล็อกต่อแคลคอมพ์ไม่มีกำหนด เพชรบุรีฮึ่มสั่งห้ามชุมนุม มั่วสุมในโรงงาน
ข่าวสด
1 มิถุนายน 2564 ( 16:30 )
20
ล็อกต่อแคลคอมพ์ไม่มีกำหนด เพชรบุรีฮึ่มสั่งห้ามชุมนุม มั่วสุมในโรงงาน

 

เพชรบุรี ไม่คลายล็อก "แคลคอมพ์" เขาย้อย ออกคำสั่งใหม่ขยายเวลาล็อกดาวน์ต่อไม่มีกำหนด ให้แรงงานทั้งไทย ต่างด้าว กักตัวที่พัก หรือสถานที่ราชการกำหนด อีกทั้งห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมมั่วสุมในโรงงาน

 

 

จากกรณีเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานบริษัทแคลคอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี กลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้ต้องมีคำสั่งที่ 790/2564 ลงวันที่ 20 พ.ค.2564 ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.64 ถึง วันที่ 4 มิ.ย. 64 โดยให้พนักงานกักตัวอยู่ภายในโรงงาน 14 วัน พร้อมจัดตั้งรพ.สนามใช้เป็นสถานที่รักษาผู้ติดเชื้อแรงงานต่างด้าว

 

 

ล่าสุดเรื่องนี้ วันที่ 1 มิ.ย.2564 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี ได้ออกคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีที่ 871/2564 ลงวันที่ 1 มิ.ย.2564 ขยายระยะเวลาการบังคับบางมาตรการ ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 790/2564 1. ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค สำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัทฯ ให้ดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทาง ราชการกำหนด

 

 

2. ขยายเวลาการใช้สถานที่ ป้องกันและควบคุมโรค ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ อาคารโรงงานที่ 11 และอาคารโรงงานที่ 12 ของบริษัท แคล-คอมพ์ฯ ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ฯ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลง

สำหรับสถานการณ์โควิดในพื้นที่จ.เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 166 ราย เป็นผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์โรงงาน 147 ราย ผู้ติดเชื้อทั่วไป 19 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 5,912 ราย เป็นคลัสเตอร์โรงงาน 5,207 ราย แยกเป็นแรงงานไทย 1,614 ราย แรงงานต่างด้าว 3,593 ราย และผู้ติดเชื้อสะสมทั่วไป 705 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 6 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง