เช็กด่วน! รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งลำดับคิวจองวัน-เวลาฉีด "โมเดอร์นา" แล้ว

เช็กด่วน! รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งลำดับคิวจองวัน-เวลาฉีด "โมเดอร์นา" แล้ว
TNN ช่อง16
28 ตุลาคม 2564 ( 14:21 )
151
เช็กด่วน! รพ.เกษมราษฎร์ แจ้งลำดับคิวจองวัน-เวลาฉีด "โมเดอร์นา" แล้ว

วันนี้( 28 ต.ค.64) เพจเฟซบ๊ก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง , บางแค , ฉะเชิงเทรา และ ประชาชื่น แจ้งลำดับคิวลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มได้รับบริการวัคซีนทางเลือก Moderna ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2565 โดยท่านสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางโรงพยาบาลมีการจัดลำดับคิวในการเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลา เข้ารับบริการ ดังนี้

-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคําแหง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,201-4,000

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,001-4,631

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,201-4,000

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,001-4,800

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,801-5,600

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 5,601-6,100

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,400

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 2,401-3,200

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 3,201-4,000

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,001-4,800

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 4,801-5,355

- โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1-800

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 801-1,600

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ลำดับคิวที่ 1,601-2,351

หากท่านไม่ได้จองวัน-เวลาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวันและลำดับคิวข้างต้น ท่านยังสามารถจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนได้อีกครั้งทุกเมื่อ หลังจากวันที่เลยลำดับคิวของท่านแล้ว กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือน พฤศจิกายน 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อจองวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ 

โดยในวันพรุ่งนี้ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งวิธีการและขั้นตอนการจองวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในระบบ ทั้งนี้โปรดติดตามข่าวสารจากทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลเครือเกษมราษฎร์

ภาพจาก เกษมราษฎร์/AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง