EGCOเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในเกาหลีใต้

EGCOเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในเกาหลีใต้
TNN ช่อง16
5 ตุลาคม 2563 ( 08:29 )
151
EGCOเริ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในเกาหลีใต้

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) หรือ EGCO รายงานว่า โรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Power Plant – “GDFC”) ดําเนินการโดยบริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิส จํากัด (พาจู อีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทที่ EGCO ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้ ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ (Korea Power Exchange) 

โรงไฟฟ้า GDFC ตั้งอยู่ที่เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 19.8 เมกะวัตต์ ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า โดยการทําปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติและออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งไม่มีการเผาไหม้ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้า GDFC จะช่วยเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่ EGCO โดยเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป และยังจะมีรายได้จากการจําหน่ายพลังงานความร้อน รวมทั้งจะได้รับค่าเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้(Renewable Energy Certificate - REC) นอกจากนี้ ยังตอบสนองต่อความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ และยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามข้อกําหนดการมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard - RPS) ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู ซึ่งดําเนินการโดยพาจู อีเอส ด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง