รีเซต

"ไทย-เวียดนาม" ร่วมมือดันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา

"ไทย-เวียดนาม" ร่วมมือดันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา
TNN ช่อง16
30 สิงหาคม 2565 ( 09:43 )
74
"ไทย-เวียดนาม" ร่วมมือดันราคาข้าว ช่วยเหลือชาวนา

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเปิดเผย หลังการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จในการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและการค้าระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะผลการประชุมความร่วมมือด้านข้าวกับนายเจิ่น แทงห์ นาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทและคณะผู้บริหารระดับสูง 


โดยการเจรจาครั้งนี้ เป็นการเจรจารอบที่ 2 ต่อจากการประชุมหารือที่ฝ่ายไทยเสนอข้อริเริ่มให้มีความร่วมมือร่วมกันยกระดับราคาข้าวที่กรุงเทพเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทั้ง 2 ฝ่ายคือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเล มิน ฮวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาได้รับทราบ ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่ไทยและเวียดนาม ตกลงร่วมมือกันเพื่อยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก 

ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าราคาข้าวในตลาดโลกไม่เป็นธรรมกับประเทศผู้ผลิตและชาวนามาเป็นเวลายาวนาน นำมาซึ่งหนี้สินและความยากจน อีกทั้งราคาข้าวในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตข้าวที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งราคาปุ๋ยและราคาน้ำมัน 

ดังนั้นจะมีการเสนอต่อรัฐมนตรีเกษตรของ 2 ประเทศ เพื่อตั้งกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในรูปของคณะทำงานเฉพาะกิจ และแจ้งสมาคมชาวนา สมาคมผู้ค้าข้าว สถาบันอาหารและสมาคมผู้ส่งออกข้าวของไทยและเวียดนามให้รับทราบ รวมทั้งจะเจรจาความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อื่นๆ ต่อไป 

ทั้งนี้ จากสถิติการค้าในปี 2564 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ที่ 74,214 ล้านบาท โดยไทยนําเข้า 25,465 ล้านบาท และส่งออกไปเวียดนาม 48,750 ล้านบาท ฝ่ายไทยได้เปรียบดุลการค้า 23,285 ล้านบาท นับเป็นตลาดที่ใกล้ตัวและชาวเวียดนามนิยมข้าวหอมมะลิของไทย 

ข้อมูลจาก : TNN ONLINE

ภาพจาก : TNN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง