รีเซต

ปภ.เตือน 15 จังหวัด 'เหนือ-กลาง' เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

ปภ.เตือน 15 จังหวัด 'เหนือ-กลาง' เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
TNN ช่อง16
20 มกราคม 2565 ( 13:22 )
47
ปภ.เตือน 15 จังหวัด 'เหนือ-กลาง' เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

วันนี้ (20 ม.ค.65) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานข้อมูลสถานการณ์ คาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 

- ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย นครสวรรค์ และอุทัยธานี 

- ภาคกลาง จ.ชัยนาท และกาญจนบุรี

พื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่ง

- ภาคกลาง จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร

- ภาคใต้ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสถานการณ์ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ระวังอันตรายจากฟ้าผ่า 

รวมถึงลูกเห็บตก พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำ บริเวณชายฝั่งทะเล อาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูง และพื้นที่อากาศหนาว/หนาวจัด ขอให้ดูแลสุขภาพ ทำให้ร่างกายอบอุ่นตลอดเวลา ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น และการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก 

นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. จิตอาสา เครือข่ายอาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศลได้เตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับชุมชน/หมู่บ้านในทุกช่องทาง 

ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย รวมทั้งพิจารณาใช้อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ตามสถานการณ์และความเหมาะสม.

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพจาก TNN ONLINE , AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง