รีเซต

ธอส. จับมือชมรมกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน GHB : CG & CSR Day 2021

ธอส. จับมือชมรมกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน GHB : CG & CSR Day 2021
TNN ช่อง16
14 ธันวาคม 2564 ( 17:49 )
28
ธอส. จับมือชมรมกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงาน GHB : CG & CSR Day 2021

วันนี้( 14 ธ.ค.64) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงิน  ของรัฐ กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน GHB : CG & CSR Day 2021 "CG  for Sustainable Growth" หัวข้อ "CG  for SFIs's Sustainable Growth" ซึ่งจัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกับ ชมรมกำกับการปฏิบัติงานสมาคมสถาบันการเงิน    ของรัฐ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงาน พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ โดยมี ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ธอส. เป็นประธานเปิดงาน 

ยังได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายหัวข้อ "การตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และนายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายหัวข้อ  "ทิศทางการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีผู้บริหาร ของสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรม "CSR : กระเป๋าผ้ารักษ์โลก D.I.Y by GHBank" โดย กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารของสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง และผู้ปฏิบัติงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ร่วมกันทำกระเป๋าผ้าด้วยตนเองเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใช้ในการใส่ยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโลกจากการผลิตและกำจัดพลาสติก ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน 


ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร 2 ชั้น 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564


ข้อมูล : ธอส.

ภาพประกอบ : สื่อสารองค์กร ธนาคาร ธอส. 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง