จีนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิ-ผลประโยชน์ 'ผู้พิการ'

จีนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิ-ผลประโยชน์ 'ผู้พิการ'
Xinhua Thai
25 กรกฎาคม 2564 ( 10:33 )
6
จีนเดินหน้าคุ้มครองสิทธิ-ผลประโยชน์ 'ผู้พิการ'

 

ปักกิ่ง, 24 ก.ค. (ซินหัว) -- จีนจะยกระดับการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนผู้พิการระหว่างดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025)

 

 

เอกสารจากคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่าจะมีการขยับขยายและพัฒนาผลลัพธ์การบรรเทาความยากจนของผู้พิการ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้พิการให้ดีขึ้นภายในปี 2025

 

 

นอกจากนั้นจีนจะสร้างความคืบหน้าอันเป็นรูปธรรมในการพัฒนารอบด้านและความมั่งคั่งร่วมกันของประชากรผู้พิการภายในปี 2035

 

 

เอกสารเสนอการยกระดับความพยายาม 4 ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นทั้งหมด ดังนี้

- ปรับปรุงระบบประกันสังคมของผู้พิการ

- ช่วยเหลือผู้พิการในการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ

- ปรับปรุงคุณภาพบริการทางสังคมแก่ผู้พิการ

- เดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้พิการ

 

 

ขณะเดียวกันเอกสารกระตุ้นหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและทางการระดับภูมิภาคร่างแผนงานอย่างละเอียดที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้

 

 

คณะกรรมการการปฏิบัติงานเพื่อผู้พิการของคณะรัฐมนตรีจีนจะเฝ้าติดตามและประเมินการดำเนินแผนงานเหล่านั้นตามกรอบระยะเวลาอันเหมาะสมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง