“วีรศักดิ์”สั่งไอทีดีศึกษาผลกระทบจากโควิดต่อภาคเกษตร-อุตฯ-ท่องเที่ยว เพื่อทำแผนฟื้นฟู 3เดือนได้ผลสรุป

“วีรศักดิ์”สั่งไอทีดีศึกษาผลกระทบจากโควิดต่อภาคเกษตร-อุตฯ-ท่องเที่ยว เพื่อทำแผนฟื้นฟู 3เดือนได้ผลสรุป
มติชน
7 สิงหาคม 2563 ( 15:12 )
17
“วีรศักดิ์”สั่งไอทีดีศึกษาผลกระทบจากโควิดต่อภาคเกษตร-อุตฯ-ท่องเที่ยว เพื่อทำแผนฟื้นฟู 3เดือนได้ผลสรุป

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สั่งการให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือไอทีดี ทำการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีต่อภาคธุรกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบที่มีต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เนื่องจากเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟู เพราะเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมาก หากช่วยเหลือได้เร็ว ก็จะช่วยในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ในภาคการเกษตร ที่จะต้องศึกษาผลกระทบและหามาตรการช่วยเหลือ เช่น ข้าว ผลไม้ อาหารสำเร็จรูป ไก่ อาหารทะเล ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ และภาคการท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ และดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นต้น

 

“ที่ให้เจาะลึกทั้ง 3 ภาคส่วน เพราะเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างภาคเกษตร ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ถ้าช่วยเหลือได้เร็ว ก็จะทำให้คนในภาคเกษตรมีรายได้ เมื่อคนเหล่านี้มีรายได้ จะใช้จ่าย และส่งผลให้เศรษฐกิจในภาคส่วนอื่นๆ เติบโตตามไปด้วย หรือภาคอุตสาหกรรม ที่มีแรงงานเป็นจำนวนมาก ถ้าช่วยได้เร็ว จะทำให้แรงงานมีรายได้ และภาคการท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ต้องมีแผนการช่วยเหลือ หากทั้ง 3 ภาคส่วนนี้ขับเคลื่อนได้ เศรษฐกิจของประเทศก็ไปต่อได้ ” นายวีรศักดิ์ กล่าว

 

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า แนวทางการศึกษา นอกจากดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคส่วนแล้ว จะดูว่ากระทรวงพาณิชย์จะใช้มาตรการที่มีอยู่เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างไร อย่างสินค้าเกษตร ตัวหลักๆ 5 ชนิด ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ก็มีประกันรายได้ดูแลอยู่แล้ว แต่ตัวอื่นๆ อย่างผลไม้ จะทำยังไง จะช่วยหาตลาดหรือเร่งรัดการส่งออกยังไง สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะสนับสนุนด้านการตลาดยังไง ช่วยเชื่อมโยงแหล่งผลิตเป็นที่เที่ยวยังไง หรือสินค้าที่ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จะช่วยหาตลาดหรือช่วยผลักดันส่งออกให้เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่

 

ส่วนการช่วยเหลือภาคธุรกิจที่เกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยว หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทั้งเอ็สเอ็มอี โอทอป แฟรนไชส์ ร้านอาหาร ก็จะเข้าไปดูว่าจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ยังไง โดยใช้กลไกลที่กระทรวงพาณิชย์มีอยู่ และหากต้องประสานหรือทำร่วมกับหน่วยงานอื่น ก็ให้มีข้อเสนอแนะมา ก็จะนำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อให้มีการขับเคลื่อนต่อไป

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กล่าวว่า แนวทางการศึกษาเน้น 3 ภาคส่วน โดยจะศึกษาตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดูว่าแต่ละภาคส่วนมีผลกระทบอะไรทั้งในมิติการจ้างงาน การผลิต และการตลาด มีโอกาสทางเศรษฐกิจอะไร และมาตรการฟื้นฟูจะทำอย่างไร โดยกำหนดมาตรการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ แต่หากไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ก็จะเสนอให้มีการประสานและบูรณาการการทำงาน เพื่อให้การฟื้นฟูทำได้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าผลการศึกษาจะทำแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง