รีเซต

นายกฯ ลาว-ไทย ต่อสายหารือกระตุ้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

นายกฯ ลาว-ไทย ต่อสายหารือกระตุ้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
Xinhua
29 สิงหาคม 2566 ( 18:54 )
32
นายกฯ ลาว-ไทย ต่อสายหารือกระตุ้นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

29 ส.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันจันทร์ (28 ส.ค.) สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับเศรษฐา ทวีสิน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทย โดยผู้นำทั้งสองได้หารือการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างลาว-ไทย เพิ่มเติมด้วย

ผู้นำทั้งสองได้บรรลุฉันทามติว่าด้วยการเดินหน้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจทวิภาคีและสร้างสภาพแวดล้อมอันเอื้อต่อความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน รวมถึงเห็นพ้องจะทำงานร่วมกันเพื่อเร่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่การบูรณาการและการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมการขยายเครือข่ายถนน การบูรณาการโครงข่ายไฟฟ้า และการเชื่อมต่อทางราง

นอกจากนั้นผู้นำทั้งสองยังแสดงคำมั่นสานต่อความร่วมมือในภาคธุรกิจพลังงานสะอาด และพยายามสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสอนไซยกย่องสายสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างสองประเทศอันยาวนาน ซึ่งยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านนายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่แสดงการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (ASEAN) ของลาวในปี 2024

อนึ่ง เศรษฐา ทวีสิน ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง