รีเซต

รฟท.ประกาศหยุดให้บริการทุกขบวน จากสถานีสุไหงโก-ลก - สถานีชุมทางหาดใหญ่ หวังลดการระบาดของโควิด

รฟท.ประกาศหยุดให้บริการทุกขบวน จากสถานีสุไหงโก-ลก - สถานีชุมทางหาดใหญ่ หวังลดการระบาดของโควิด
มติชน
29 มีนาคม 2563 ( 21:00 )
156
1
รฟท.ประกาศหยุดให้บริการทุกขบวน จากสถานีสุไหงโก-ลก - สถานีชุมทางหาดใหญ่ หวังลดการระบาดของโควิด

รฟท.ประกาศหยุดให้บริการทุกขบวน จากสถานีสุไหงโก-ลก – สถานีชุมทางหาดใหญ่ หวังลดการระบาดของโควิด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายอาลาวี อุมาร์ นายสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประกาศหยุดเดินรถจากสถานรถไฟสุไหงโก-ลก-สถานีชุมทางหาดใหญ่ ทั้งขบวนรถเร็ว และรถด่วน สุไหงโก-ลก-กรุงเทพฯ และขบวนท้องถิ่น รวม 7 ขบวน ตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เนื่องจาก ขณะนี้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในห้วงที่ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมาตรการของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสอดคล้องกับการปิดพื้นที่ลดการเคลื่อนย้ายของบุคคล เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางโดยรถไฟเป็นหลัก หากสามารถควบคุมการเดินทางผ่านเส้นทางนี้ได้ ก็จะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้แล้ว และมีความประสงค์จะเดินทางโดยขบวนรถด่วน และ รถเร็วสุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ สามารถไปขึ้นรถไฟได้ที่สถานีชุมทางหาดหาดใหญ่ หรือหากต้องการยกเลิกการเดินทางสามารถติดต่อขอรับเงินคืนเต็มจำนวนได้ที่สถานีรถไฟใกล้บ้าน

สำหรับการประกาศหยุดเดินรถครั้งนี้จะทำให้สถานีรถไฟ ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ 1,000 คนต่อวัน สูญรายได้ประมาณ 1แสนบาทต่อวัน แต่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงพร้อมดำเนินการตามมาตรการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด ส่วนจะเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งเมื่อใดต้องรอประกาศจากการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง