รีเซต

ลำปางสายธารน้ำใจหลั่งไหลทำอาหาร แจกชาวบ้านบรรเทาทุกข์ภัยโควิด-19

ลำปางสายธารน้ำใจหลั่งไหลทำอาหาร แจกชาวบ้านบรรเทาทุกข์ภัยโควิด-19
77ข่าวเด็ด
8 พฤษภาคม 2563 ( 05:03 )
28
ลำปางสายธารน้ำใจหลั่งไหลทำอาหาร แจกชาวบ้านบรรเทาทุกข์ภัยโควิด-19

 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 หรือ “COVID-19” ซึ่งได้ส่งผลกระทบทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภาวะยากลำบาก หลายคนต้องหยุดงานขาดรายได้ไม่มีปัจจัยช่วยในการดำรงชีวิต บางรายเดือดร้อนหนักถึงขั้นขาดแคลนอาหาร กลายเป็นปัญหาเรื่องปากท้องในยามวิกฤต

 

 

โดยปัจจุบันปัญหาดังกล่าวยังได้เริ่มขยายแผ่วงกว้างไปตามแหล่งพื้นที่ชุมชนต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้ ทางจังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิเพื่อการกุศล และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19” ขึ้น โดยได้เปิดทำการรับบริจาคเสบียงอาหาร จัดตั้งโรงครัวชั่วคราวขนาดใหญ่ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ร่วมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าโรงครัว ประกอบอาหารเลี้ยงแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563

 

 

ล่าสุด ภายในพื้นที่โรงครัวชั่วคราว บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ทางหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดย น.ส.จันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นางเยาวลักษณ์ เครือคำขาว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางเทศบาลนครลำปาง จัดทำเมนูอาหารกล่อง “ข้าวราดไก่ผัดพริกขิง” และ “ข้าวไข่เจียวทรงเครื่อง” รวม 300 กล่อง สนับสนุนเป็นอาหารกลางวันมอบบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวบ้านผู้ที่ประสบความเดือดร้อน

 

ซึ่งได้ทำการส่งมอบอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วบางส่วนให้แก่ทีมงานฟู้ดแพนด้าลำปาง เพื่อทางทีมงานจะได้นำอาหารส่งมอบต่อให้ถึงมือชาวบ้านกลุ่มเป้าหมาย 8 ตำบล ในเขตท้องที่เทศบาลนครลำปาง และบางส่วนได้นำมอบให้แก่ประชาชนชาวบ้านผู้ที่เดือดร้อนและเดินทางมาขอรับบริจาคอาหารด้วยตนเอง ซึ่งก็ได้มีชาวบ้านในพื้นที่ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา รวมมากกว่า 100 ราย ทยอยเดินทางมาขอรับอาหารกล่องกันอย่างต่อเนื่อง


การรับมอบอาหารทางจังหวัดลำปาง ยังคงเน้นใช้มาตรการป้องกันและรักษาระยะห่างเป็นสำคัญ มีการจัดซุ้มช่องทางเข้า-ออก ไว้เพียงหนึ่งช่องทาง เพื่อให้สะดวกต่อการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามารับบริจาคอาหาร โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครลำปาง นำเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย มาคอยเฝ้าระวังคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด รวมทั้งคอยกำชับให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโรงครัว ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนด้วยทุกครั้ง

 

 

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเฉพาะในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ยังพบว่ามีชาวบ้านอีกหลายครัวเรือนที่กำลังประสบความเดือดร้อนต้องการอาหารกระจายอยู่ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ รวมอีกกว่า 11 ตำบล ขณะเดียวกันก็ได้มีหน่วยงานองค์กรหลายภาคส่วนประสงค์ที่จะบริจาค สิ่งของเครื่องบริโภคเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนนี้ผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ “COVID-19” สามารถแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับเทศบาลนครลำปาง เบอร์โทรศัพท์ 0-5423-7237 ต่อ 5203, 5204 ได้ทุกวันในเวลาราชการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง