รีเซต

จีนออกข้อบังคับ หนุนจัดการความปลอดภัย 'ห้องแล็บ' ในมหาวิทยาลัย

จีนออกข้อบังคับ หนุนจัดการความปลอดภัย 'ห้องแล็บ' ในมหาวิทยาลัย
Xinhua
6 พฤษภาคม 2567 ( 17:39 )
15
จีนออกข้อบังคับ หนุนจัดการความปลอดภัย 'ห้องแล็บ' ในมหาวิทยาลัย

 

(แฟ้มภาพซินหัว : นักวิทยาศาสตร์ของจีนจัดเรียงแฟ้มบันทึกผลปฏิบัติการที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเทียนจิน สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน วันที่ 16 ก.ย. 2021)

ปักกิ่ง, 6 พ.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงศึกษาธิการของจีนออกข้อบังคับฉบับทดลองเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยแบบแบ่งตามลำดับขั้นและหมวดหมู่ พร้อมอธิบายถึงระบบความรับผิดชอบ หลักการดำเนินงาน และข้อกำหนดด้านการจัดการของห้องปฏิบัติการในสถานศึกษาเหล่านี้ข้อบังคับข้างต้นระบุว่าห้องปฏิบัติการควรถูกจัดลำดับตามความเสี่ยง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงสำคัญ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงระดับกลาง และความเสี่ยงต่ำตามแหล่งที่มาและปริมาณของภัยอันตราย และแบ่งแยกตามหมวดหมู่ต่างๆ อาทิ เคมี ชีววิทยา รังสี และกลศาสตร์ไฟฟ้ากลุ่มผู้รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ควรเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินตามระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการข้อบังคับยังกำหนดว่าโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการทดลองอื่นๆ ที่ดำเนินในห้องปฏิบัติการควรได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง