รีเซต

Asia Album : มนต์เสน่ห์เทศกาล 'ปัญจทาน' ในเนปาล

Asia Album : มนต์เสน่ห์เทศกาล 'ปัญจทาน' ในเนปาล
Xinhua
13 กันยายน 2566 ( 18:27 )
18
Asia Album : มนต์เสน่ห์เทศกาล 'ปัญจทาน' ในเนปาล

ภักตะปูร์, 13 ก.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (12 ก.ย.) กลุ่มผู้ศรัทธาชาวพุทธร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปัญจทาน (Pancha Dan) หรือเทศกาลให้ทานสิ่งของจำเป็นช่วงฤดูร้อน 5 รายการ ได้แก่ ธัญพืช ข้าว เกลือ เงิน และผลไม้ในเมืองภักตะปูร์ของเนปาลงานเฉลิมฉลองดังกล่าวยังประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม อาทิ การสักการะพระพุทธรูป และการเล่นดนตรีดั้งเดิม(บันทึกภาพวันที่ 12 ก.ย. 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง