รีเซต

SICTเคาะราคาIPOที่1.38 บาท

SICTเคาะราคาIPOที่1.38 บาท
TNN ช่อง16
17 กรกฎาคม 2563 ( 15:37 )
190
SICTเคาะราคาIPOที่1.38 บาท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 100 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 1.38 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 21-23 ก.ค. ก่อนที่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 30 ก.ค.

โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 75 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 4.65 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 20.35 ล้านหุ้น

สำหรับการกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 1.38 บาท พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 14.66 เท่า ซึ่งคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 มีกำไรสุทธิ 37.66 ล้านบาท 

สำหรับบริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "SIC" ซึ่งสินค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ไมโครชิพสำหรับระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizer) 2. ไมโครชิพสำหรับระบบลงทะเบียนสัตว์ (Animal Tag) และ 3.ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control) และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator)

สหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อ 1. ลงทุนในเครื่องมือ, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์ ด้านการออกแบบและทดสอบไมโครชิพ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร 2. ลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจด้านออกแบบและพัฒนาวงจรรวม หรือมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัท 3. เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวที่เกี่ยวข้อง