รีเซต

"ทํางานซาอุ 2565" สมัครงานต่างประเทศ "พยาบาล-ดูแลผู้ป่วย-พนักงานทำความสะอาด" เงินเดือนสูงสุด 33,586 บาท

"ทํางานซาอุ 2565" สมัครงานต่างประเทศ "พยาบาล-ดูแลผู้ป่วย-พนักงานทำความสะอาด" เงินเดือนสูงสุด 33,586 บาท
Ingonn
10 สิงหาคม 2565 ( 12:53 )
633
"ทํางานซาอุ 2565" สมัครงานต่างประเทศ "พยาบาล-ดูแลผู้ป่วย-พนักงานทำความสะอาด" เงินเดือนสูงสุด 33,586 บาท

"ทํางานซาอุ 2565" ทำงานต่างประเทศ สมัครงาน ซาอุดิอาระเบีย เปิดรับสมัครอาชีพ "พยาบาล-ดูแลผู้ป่วย-พนักงานทำความสะอาด" เงินเดือนตั้งแต่ 14,873 - 33,586 บาท ทำงานต่างประเทศ ถูกกฎหมายโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเปิดให้ลงทะเบียนสมัครงานต่างประเทศ ตั้งแต่ 15-23 สิงหาคม 2565  

 

ทำงาน ซาอุดิอาระเบีย ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) ซึ่งประกอบกิจการจัดหางานและให้บริการคนทำงานตามบ้านพักอาศัย ที่ตั้งบริษัท King Abdullah Rd., Riyadh,  Saudi  Arabia และมีบริษัทในเครือซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ ที่ตั้งบริษัท Anas Bn Malek Street, Almalqa, Riyadh, Saudi Arabia จึงประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

"ทํางานซาอุ 2565" สมัครงาน ซาอุดิอาระเบีย

ตำแหน่งงาน จำนวนรับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 1. ตำแหน่งพยาบาลทั่วไป (General nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,500 ริยาล หรือประมาณ 33,586 บาท

 2. ตำแหน่งผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนชรา (Caregiver) จำนวน 300 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ริยาล หรือประมาณ 23,990 บาท

 3. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดเพศหญิง (Female Cleaner) จำนวน 1,000 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,550 ริยาล หรือประมาณ 14,873 บาท

  (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.5961 บาท)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทำงาน ซาอุดิอาระเบีย

พยาบาลทั่วไป

 1. เพศหญิง อายุไม่จำกัด
 2.  จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 3.  มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป โดยอย่างน้อยต้องทำงานในสถานที่สาธารณสุขของรัฐหรือการดูแลในบ้าน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 4. มีการสังเกตที่ดี แก้ไขปัญหา มีทักษะด้านการพูดและเขียน ทักษะด้านการพยาบาล
 5. มีความสามารถในการแสดงออก ที่จะบริหารจัดการและทำงานเร่งด่วนได้
 6. มีความรับผิดชอบต่อการช่วยเหลือจัดการด้านสุขภาพในบ้าน
 7.  สามารถยกเปลี่ยนตำแหน่งผู้ป่วย สามารถยกอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ สามารถด้านการเข้าถึง การก้มตัว การเอน การคุกเข่า หรือการหมอบ การมองเห็นและการได้ยินด้วยความสามารถตามทักษะของพยาบาล

 

ผู้ดูแลผู้ป่วยและคนชรา

 1. เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา สำเร็จการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยและคนชา หลักสูตร 6 เดือนหรือเทียบเท่า หรือจบอนุปริญญาหรือผดุงครรภ์ หรือปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
 3. มีใบรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 4. มีประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือดูแล
 5. สามารถอ่านและเข้าใจเอกสารและคำสั่งอย่างง่ายในด้านการดูแลผู้ป่วย ภายใต้ระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพในบ้าน
 6. สามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภายใต้ขอบเขตงานของการปฏิบัติ) ในสถานการณ์คนต่อคนและกลุ่มเล็กไปยังผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย พยาบาล และผู้ร่วมงานอื่น ๆ
 7. สามารถทำงานได้หลายชั่วโมง สามารถพูดกับผู้ป่วยหรือลูกค้า
 8. สภาพร่างกายและจิตใจปกติ มีวุฒิภาวะ และมีความรับผิดชอบ
 9. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในงานตามตำแหน่ง
 10. สามารถทำงานภายใต้การกำกับดูแลที่จำกัด สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางวาจา และการเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ

 

พนักงานทำความสะอาดเพศหญิง

 1. เพศหญิง อายุ 21 - 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
 3. ส่วนสูง 150 - 190 เซนติเมตร
 4. น้ำหนัก 50 - 75 กิโลกรัม
 5. มีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง อย่างน้อย 2 ปี
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 7. ศาสนามุสลิม และศาสนาอื่นๆ
 8. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการทํางานซาอุ

 1. ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี และสามารถต่ออายุได้
 2. ชั่วโมงการทำงาน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 3. ที่พัก นายจ้างจัดให้ฟรี
 4. อาหาร นายจ้างจัดให้ หรือจ่ายให้เป็นเงิน 300 ริยาล/เดือน
 5. การเดินทาง นายจ้างจัดเตรียมให้
 6. การลาประจำปี 21 วันต่อปี
 7. การรักษาพยาบาล นายจ้างจ่ายให้
 8. การประกัน นายจ้างจ่ายให้

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครงาน ซาอุดิอาระเบีย

กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง โดยมีสถานที่รับสมัครดังนี้

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10
 • กองบริหารแรงงานทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานต้หวันและประเทศอื่น ๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์ม Resume ตามที่กำหนด ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

 

สมัครงาน ซาอุดิอาระเบีย เพิ่มเติมคลิก

 

 

ข้อมูลจาก กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 

 

 

 

--------------------

เกาะติดสถานการณ์โควิด-19  ทันความเคลื่อนไหว ได้ความรู้ที่ถูกต้อง ส่งตรงถึงมือคุณ
คลิกเลย!! >>> รู้ทันกันโควิด <<< หรือ กด *301*35# โทรออก

 

ทุกประเด็นร้อนข่าวสาร สาระ ทันเหตุการณ์ พูดคุยกันได้ 24 ชม.

คลิกเลย >>> TrueID Community <<<

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง