รีเซต

GRAMMY เตรียมดัน"ช่อง ONE" เข้าตลาดหลักทรัพย์

GRAMMY เตรียมดัน"ช่อง ONE"  เข้าตลาดหลักทรัพย์
ทันหุ้น
11 มีนาคม 2564 ( 10:04 )
1.8K
GRAMMY เตรียมดัน"ช่อง ONE"  เข้าตลาดหลักทรัพย์

ทันหุ้น-บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) หรือ GRAMMY แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกรอบการนำบริษัทในกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ONE) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท แยกออกมาเสนอขายหุ้น IPO และนำหุ้นสามัญของ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเพิ่มทุนเป็นจำนวน 20% ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONE 

 

การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ ONE อาจส่งผลให้มีข้อพิจารณาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ONE กับกลุ่ม  GRAMMY ซึ่งประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในสี่วนของการผลิตเนื้อหารายการ (ผลิตคอนเท้นท์) ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมิให้เกิดข้อสงสัยว่ากลุ่ม ONE กับกลุ่ม  GRAMMY มีการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันหรืออาจเข้าข่ายมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติกำหนดให้ ONE เป็นบริษัทผู้นำ (Flagship) ของธุรกิจผลิตคอนเท้นท์ ประเภทละคร ซีรี่ส์ และรายการที่มุ่งเน้นการออกอากาศผ่านช่องทางโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลทีวีเป็นหลัก และช่องทางคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM โดยระบุรายละเอียดการดำเนินธุรกิจในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563(แบบ 56-1) ของบริษัท 

 

และเมื่อประกอบกับการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท โดยการขายหุ้นบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัดให้แก่ ONE และการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดของช่องGMM25 ในช่วงปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทเชื่อว่ากลุ่ม  GRAMMY และกลุ่ม ONE จะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

คณะกรรมการยังได้พิจารณาอนุมัติแนวทางการดำเนินธุรกิจและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มบริษัท และกลุ่มบริษัท เดอะวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดในอนาคต 

 

1.  GRAMMY และบริษัทย่อยอื่นในกลุ่ม  GRAMMY ไม่มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพิ่มเติมในธุรกิจที่ระบุให้ ONE เป็น Flagship ของกลุ่ม

2. GRAMMY จะให้ความร่วมมือในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ONE ในการดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ ONE สามารถแสดงได้ว่ามีกลไกการจัดการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. 

 

โครงสร้างการถือหุ้นใน ONE จะมีบริษัท ประนันท์ภรณ์ ถือหุ้น 50% ภายหลัง IPO สัดส่วนจะลดเหลือ 40% GRAMMY ถือหุ้น 31.27% จะลดเหลือ 25.02% บริษัท ซีเนริโอ ถือหุ้น 11.64% ภายหลังจะเหลือ 9.31% และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ ถือหุ้น 7.09% ภายหลังจะเหลือ 5.67% 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทมีแผนใช้ในการขยายธุรกิจของ ONE ในอนาคต, ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ ONE 

 

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง