ใช้จ่าย 'เราชนะ' หยุดยาวมาฆบูชา พุ่ง 2.16 หมื่นล้าน

ใช้จ่าย 'เราชนะ' หยุดยาวมาฆบูชา พุ่ง 2.16 หมื่นล้าน
มติชน
1 มีนาคม 2564 ( 17:13 )
17
ใช้จ่าย 'เราชนะ' หยุดยาวมาฆบูชา พุ่ง 2.16 หมื่นล้าน

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการใช้จ่ายวงเงินสิทธิโครงการเราชนะ ในช่วงวันหยุดมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิรวมกันมากกว่า 21,600 ล้านบาท

 

น.ส.กุลยา กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 มีดังนี้ ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 1.8 ล้านคน สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 32,400 ล้านบาท

 

สำหรับประชาชนกลุ่มที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง-เราไม่ทิ้งกัน และกลุ่มลงทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิร่วมโครงการฯ แล้ว มีจำนวนมากกว่า 16.2 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 34,496 ล้านบาท

 

รวมมีผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 29.9 ล้านคน คิดมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 66,897 ล้านบาท ส่วนร้านค้าเข้าร่มโครงการ มีจำนวนมากกว่า 1.1 ล้านกิจการ โดยส่วนใหญ่เป็นวงเงินสิทธิผ่านร้านธงฟ้า ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ และร้านอาหารและเครื่องดื่ม ตามลำดับ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง