รีเซต

หายห่วง ประกันสังคมตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี

หายห่วง ประกันสังคมตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี
TNN ช่อง16
8 มีนาคม 2565 ( 23:18 )
156
หายห่วง ประกันสังคมตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี

ประกันสังคมมอบสิทธิให้กับผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิก สามารถตรวจสุขภาพเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรี เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนเกิดความมั่นใจและรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงที 


เงื่อนไขการตรวจเต้านมและตรวจมะเร็งปากมดลูกประกันสังคมทำยังไง

1 แสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข

2 งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ

3 พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

4 งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

5 หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาเพื่อประกอบการวินิจฉัย

6 หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือนกรณีที่ต้องเข้ารับการตรวจภายใน 


ตรวจมะเร็งปากมดลูกประกันสังคม


-  การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

 

- เป็นการตรวจเพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่ โดยสามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี และควรตรวจทุก 3 ปี ส่วนอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

- ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA เป็นการตรวจเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณปากมดลูกได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 30-54 ปี และควรตรวจทุก 5 ปี ส่วนอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear


อย่างไรก็ตาม การตรวจเต้านม ต้องตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งมีช่วงอายุในการตรวจดังนี้

– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี 

– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง


ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 โดยเปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : AFP

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง