รีเซต

APEC 2022 "ห้ามเดินเรือ"ในแม่น้ำเจ้าพระยา 18-19 พ.ย. เช็กเวลาได้ที่นี่!

APEC 2022 "ห้ามเดินเรือ"ในแม่น้ำเจ้าพระยา 18-19 พ.ย. เช็กเวลาได้ที่นี่!
TNN ช่อง16
18 พฤศจิกายน 2565 ( 12:02 )
27
APEC 2022 "ห้ามเดินเรือ"ในแม่น้ำเจ้าพระยา 18-19 พ.ย. เช็กเวลาได้ที่นี่!

APEC 2022 กรมเจ้าท่าประกาศ "ห้ามเดินเรือ" ในแม่น้ำเจ้าพระยา 18-19 พ.ย.นี้ เช็กจุดพื้นที่ควบคุมและเวลาได้เลยที่นี่


กรมเจ้าท่า ออกประกาศ ควบคุมการเดินเรือใน แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเฉพาะคราว โดยแจ้งว่า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจราจรทางน้ำ และสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย ให้คณะผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค อธิบดีกรมเจ้าทำ ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ เป็นการเฉพาะคราว โดย "ห้ามเดินเรือ" ในพื้นที่ดังต่อไปนี้


1.พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ "ห้ามเดินเรือ" ในแม่น้ำเจ้าพระยา


-ด้านทิศเหนือ สถานทูตฝรั่งเศส เขตบางรัก กทม. 

-ด้านทิศใต้ สะพานตากสิน เขตบางรัก กทม.


2.คำสั่งจราจรทางน้ำและกำหนดเส้นทางเดินเรือ


ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ห้ามเรือทุกลำที่เดินเรือผ่านในพื้นที่ควบคุมการเดินเรือในข้อ 1


3. คำเตือน 

ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของเรือ ผู้ครอบครองทำเรือ และผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500 - 5,000 บาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกิน 6 เดือน


ภาพจาก กรมเจ้าท่า

 


ภาพจาก กรมเจ้าท่า

 


ภาพจาก กรมเจ้าท่า

 ที่มา กรมเจ้าท่า

ภาพจาก APEC 2022 Thailand / AFP


ข่าวที่เกี่ยวข้อง