TrueID

รพ.ศิริราช ขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนัก-ฉุกเฉิน หลังพบบุคลากรติดเชื้อจากภายนอก

รพ.ศิริราช ขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนัก-ฉุกเฉิน หลังพบบุคลากรติดเชื้อจากภายนอก
มติชน
16 เมษายน 2564 ( 22:00 )
33
รพ.ศิริราช ขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยหนัก-ฉุกเฉิน หลังพบบุคลากรติดเชื้อจากภายนอก

เมื่อวันที่ 16 เมษายน โรงพยาบาลศิริราช ได้ออกประกาศขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินเท่านั้น ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน จากเดิมกำหนดจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 เมษายน ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งติดโควิด-19 จากภายนอก

 

โดยระบุว่า

ด้วยปรากฎว่า มีการตรวจพบบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่มีการระบาดเป็นวงกว้าง โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากภายนอกพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และนอกเวลาปฏิบัติงาน จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในขณะนี้ นั้น

 

 

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงพยาบาลศิริราช มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลงเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนต้องกักตัว และเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น กอปรกับจำนวนเตียงที่รับผู้ป่วยมีจำนวนจำกัด รวมทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมได้ และยังมีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการติดเชื้อต่อผู้ป่วยรายอื่น ทางโรงพยาบาลศิริราช จึงขยายเวลาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วน หรือฉุกเฉินไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และจะแจ้งการเปิดให้บริการผู้ป่วยตามปกติเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง