รีเซต

ลูกหนี้ กยศ.เฮ! กมธ.ฯ ลดดอกเบี้ยไม่เกิน 0.25% ต่อปี ไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

ลูกหนี้ กยศ.เฮ! กมธ.ฯ ลดดอกเบี้ยไม่เกิน 0.25% ต่อปี ไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ
มติชน
28 มิถุนายน 2565 ( 19:20 )
96
ลูกหนี้ กยศ.เฮ! กมธ.ฯ ลดดอกเบี้ยไม่เกิน 0.25% ต่อปี ไม่มีค่าปรับ ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

ข่าววันนี้28 มิถุนายน 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ …) พ.ศ. … เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกมธ.ฯ มีมติประเด็นเรื่องการคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งกมธ.เสียงส่วนใหญ่โหวตให้คงมติตามเดิมที่มีมติไปแล้ว คือ อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ และให้ยกเลิกภาระผู้ค้ำประกันทั้งหมด

 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ในการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ได้พิจารณามาตรา 24 ที่เป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสรุปว่า พ.ร.บ.นี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันซึ่งกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกันไว้แล้วก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพิ่มให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันดังกล่าวด้วย การมีมติให้มีผลย้อนหลังอันเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่มีอยู่ก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ จะทำให้ผู้กู้จำนวนกว่า 2 ล้านคน ที่ผิดนัดชำระหนี้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับที่สูงมาก จะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระ โดยให้เป็นการผ่อนชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ไม่มีเบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกัน ก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วย

 

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ทางพรรคประชาชาติเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่เป็นหน้าที่ของรัฐในการต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา จึงไม่ควรมีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ ซึ่งกมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้อธิบายในกรณีผู้ที่เห็นว่าดอกเบี้ยขัดหลักการศาสนานั้น ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการกำหนดค่าดำเนินการ โดยใช้คำว่า “ประโยชน์อื่นใด” แทน “ดอกเบี้ย” (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี) สำหรับผู้กู้ที่นับถือศาสนาอิสสลาม หรือมีความเชื่อตามหลักศาสนาที่ไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย

 

“การพิจารณาครั้งสุดท้ายในสัปดาห์หน้า จะมีการพิจารณาขยายโอกาสให้นักเรียนหรือนักศึกษาที่เป็นคนไทย แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ให้สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินจากกองทุนด้วยได้” พ.ต.อ. ทวี กล่าว

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง