"กรุงศรีคอนซูเมอร์" แจงกรณีพนักงานติดเชื้อโควิด

"กรุงศรีคอนซูเมอร์" แจงกรณีพนักงานติดเชื้อโควิด
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 20:22 )
64
"กรุงศรีคอนซูเมอร์" แจงกรณีพนักงานติดเชื้อโควิด

กรุงเทพฯ (30 มีนาคม 2563) – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชี้แจงกรณีมีพนักงานของบริษัท ติดเชื้อไวรัสโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ยืนยันบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ทั้งนี้ ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

ตามที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้รับรายงานว่า มีพนักงานของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ปฏิบัติงานที่ชั้น 18 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยได้ให้พนักงานรายดังกล่าวหยุดปฏิบัติงานและเข้ารักษาตัวโดยทันที ทั้งนี้ พนักงานรายดังกล่าวได้เข้ามาทำงานที่อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นวันสุดท้าย โดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้มาติดต่อ และพนักงานทุกคน บริษัทจึงได้ดำเนินการปิดพื้นที่อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ชั้น 18 ที่พนักงานปฏิบัติงาน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในชั้นดังกล่าวหยุดงานและกักตนอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อสังเกตอาการโดยมีการติดตามรายงานสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัท ได้รายงานกระทรวงสาธารณสุขทราบแล้ว

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอยืนยันว่า บริษัทมีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน รวมถึงผู้มาติดต่อกับบริษัท และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ ลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อของบริษัท ยังคงสามารถรับบริการได้ ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง